zonafranzen

"Den nära vården"
 
När man studerar regionstyrelsens underlag till beslutet om Växjös nya sjukhus inser man ganska snabbt att ingen har tagit med i beräkningarna vad vi idag upplever med Corona-viruset.
 
"Den Nära vården" som är vägledande i regionens utformning både när det gäller lokalbehovet och vårdcentralernas roll i denna nya syn på framtidens sjukvård innebär att sjukhusets vårdplatser skall minskas. Detta genom att vårdcentralerna ska få en ökad betydelse samtidigt som man lyfter fram en ökad sjukvård i hemmiljö. Detta i ett läge då man kan konstatera att intensivvårdsplatserna är en bristvara, sjukhusen inte räcker till och vårdcentralerna inte vill befatta sig med smittade Corona-patienter.
 
Tur i oturen är kanske att det nya sjukhusbygget inte kommit längre än att medvetna regionpolitiker kan byta fot och inse att deras dröm om "Den Nära vården" måste stå tillbaka för en helt annan verklighet.
 
Det låter naturligtvis fint det som står i programmet:
Den Nära vården, med mer sjukvård utanför sjukhusen på vårdcentraler och i hemmiljö, ska stärkas. Detta påverkar det nya sjukhusets innehåll samt lokalbehov och ska vägas in före beslut om sjukhusets lokalprogram. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda förslag till fastighetsutvecklingsplan för vårdcentralerna för att säkerställa lokaler anpassade till den Nära vårdens framtida behov.
 
Men verkligheten hann i fatt oss fortare än vi kunnat ana. Nu är det tid för eftertanke och omprövning av fattade beslut. De medvetna politikerna i regionen måste nu snabbt se till att planerna med det nya sjukhusbygget läggs på is när grunden för beslutet totalt omkullkastats.
 
Det är nu de handlingskraftiga politikerna måste träda fram och finns det inga sådana så lär ni alla blir utbytta till nästa val. Vad vi inte vet är hur denna pandemi slutar eller när nästa dyker upp. Det enda vi vet nu är att vi måste ha högsta beredskap och att anpassa tidigare beslut till en ny verklighet. 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress