zonafranzen

En ljusglimt i pandemin.

I dessa besynnerliga tider där de flesta anläggningar är ned stängda finns en och annan ljusglimt. Behovet av fysiska aktiviteter är stort inte minst bland våra yngre. Därför kom den nu rådande kylan som en räddningsplanka för de som önskar sig riskfria aktiviteter mitt i denna pandemi. För oss i Alvesta och dess omgivningar märker vi också intresset i och med öppnandet av Hanaslövsbacken och intilliggande längdåkningsspår. På grund av pandemin säljs liftkorten via nätet för att undvika trängsel i anläggningen och att inte fler än de 300 per dag, som man begränsat liftförsäljningen till, skall söka sig till backen. Och anstormningen efter liftkort har varit enorm och resulterat i lapp på luckan.

 

För längdåkningen är inte samma restriktioner mer än att vallaboden hålls stängd. Spåren har öppnats efter hand och man hoppas att man i början på veckan kommer att kunna öppna upp alla de spår som beläggs med konstsnö. Även här syns ett ökat intresse kanske inte bara av pandemi utan också av de svenska skidåkarnas framfart i de olika världscuperna.

 

I detta ögonblick måste man sända en tanke till alla de frivilliga krafter som gör detta möjligt. Det har i andra sammanhang visats på det otroliga engagemang som den driftansvarige för anläggningen, Markus Olofsson, har för områdets framgångar. Men utan hela den stab av frivilliga, som oförtröstligt jobbat vidare trots att väder och vind inte alltid varit med dem, hade allmänheten inte kunnat njuta av det utbud Hanaslöv erbjuder.

 

Allt skall vara förberett i den stund som det slutliga arbetet dras igång. Det handlar om snötillverkning men också att maskiner och utrustning skall vara genomgånget inför uppstarten. Det handlar om service och genomgång av material under drift. Personallistor som måste vara bemannade både i form av liftkortförsäljning, bemanning i liftar och servering. Till det kommer pistning av backar och spår efter i stort sett varje driftdag.

 

Ovanpå detta ser vi ständigt arbete med utveckling av området med mer aktiviteter både sommar som vinter. Även detta i form med ideella krafter.

 

Det är svårt att inte framhålla varje enskild individ i detta arbete när varje insats är nödvändig för verksamhetens genomförande, men jag måste ändå lyfta ett par namn jämte Markus Olofssons. Pelle Staberg, grävmaskinist med mera, har bidragit i väldigt stor utsträckning till mycket av vad som gjorts i backen både handgripligt och maskinellt inte minst med egna maskiner. Jonathan Grimmtjärn är vårt tekniska geni som är mannen bakom mycket av de program som idag styr snötillverkningen. Lazze Dahl ser till att våra konstsnöspår får den snömängd utkörd med lastare som vi behöver för att kunna öppna upp den längre spårslingan.

 

Alla vi som njuter av dessa underbara vinterdagar med skidåkning både på längden som tvären måste sända en tacksamhetens tanke till alla de som gjort detta möjligt.