zonafranzen

Vad skall vi tro?

För en tid sedan uttalade sig Alvesta kommuns markchef beträffande det mycket omdiskuterade moskébygget på västra Rönnedal. Bygglovet höll på att rinna ut trots att man fått en förlängd frist fram till den sista april för att lägga grunden. Markchefen uttalade sig då om möjligheten till ytterligare förlängning av tidsramen och menade då att det troligtvis skulle ske efter politiska beslut.

 

Nu kom det under gårdagen ett besked från förvaltningen för samhällsplanering att tidsfristen förlängts till den siste december. Vem tror att tjänstemännen några dagar senare skulle göra helt om från sin uppfattning att man tyckte att en ytterligare förlångning än den man redan gett borde tas av politikerna. Man kan förstå den inställningen från tjänstemännen då frågan redan varit eldfängd!

 

Är det någon som på fullt allvar tror att kommunalråden inte haft sitt finger med i spelet även denna gång för att slippa ta en politisk behandling av ärendet. Vi vet att kommunalråden var tysta om försäljningen i nära ett halvår utan att övriga politiker eller närboende fick någon som helst information. Den gången fick också tjänstemännen klä skott för något som kommunalråden i scensatt. Varför är man inte karl för sin hatt nu heller! Det är inte speciellt hedersamt att skicka fram tjänstemännen än en gång för att själva stå och begrunda situationen i bakgrunden.

 

Hur lätt hade det inte varit att låta köpet gå tillbaka i detta läge. Göra om planen och låta markområdet bli en grön oas mellan Värnamovägen och bostadsområdet liksom det är på andra sidan vägen mot Påvelsgård. Man kunde erbjudit föreningen en annan tomt t.ex. vid Ilabäcksvägen och fått alla parter nöjda.

 

Maktkoncentration!
Antingen har man inga krafter kvar i det maktblock som skall styra Alvesta eller så är det så att ledartrojkan Per Ribacke, S, Thomas Harladsson, C, och Thomas Johnsson, M, inte har företroende för att någon annan än de själva kan klara av att leda AllboHus AB.
 
Någon annan förklaring kan inte finnas till buds när det nu står klart att Per Ribacke själv tar över också ordförandeklubban i det kommunala bostadsbolaget AllboHus. Med den nyinrättade organisationen med två arvoderade vice ordföranden får han sällskap av Haraldsson och Johnsson.
 
Det hela börjar anta en maktkoncentration utan motsvarighet i Alvesta kommun till dessa tre herrar som redan besitter de tre ordförandeposterna i kommunstyrelsen. När de nu också tar över samma funktioner i bostadsbolaget, där man redan tidigare placerat en tjänsteman från kommunledningskontoret som VD, får man känslan av att bolagets fria roll byts ut mot strama tyglar från en alltmer makthungrig ledartrojka. Visserligen är det en stark trend på dagens världsarena men att denna trend också skulle nå lilla Alvesta var kanske mindre väntat under ledning av ett socialdemokratiskt parti som omhuldar ett demokratiskt folkstyre.
 
Det som bekymrar mest är att de tre herrar också kommer att inneha en majoritet av styrelseplatserna i moderbolaget Alvesta Kommunföretag AB. Visserligen lämnar Ribacke ordförandeklubban ifrån sig medan Johnsson och Haraldsson sitter kvar på övriga ordförandeposter. Man måste starkt ifrågasätta hur Kommunföretag AB skall kunna utöva kontrollen över sina dotterbolag när det största och viktigaste bolaget har en majoritet av styrelsemedlemmarna på båda stolarna. Det blir naturligtvis en jävsituation varje gång AllboHus AB kommer upp till behandling i moderbolaget. Finns inte suppleanter närvarande vid sådana tillfällen - och det är inte vanligt att dessa kallas utan att någon ledamot har anmält förhinder - så blir styrelsen inte beslutsmässig.
 
Man undrar om kommunchefen inte konsulterats innan man kom på den här konstruktionen? Han skulle naturligtvis avstyrt ens tanken på att placera hela ledartrojkan i styrelsen på AllboHus AB samtidigt som de också är ledamöter i både kommunstyrelsen och moderbolaget. Finns det ingen i något av dessa partier som vågar opponera sig emot denna maktkoncentration. Detta är varken bra för de enskilda partierna, för verksamheterna eller för kommuninvånarna.
Makt och pengar!
Innan valet gjorde partierna i Alvesta upp om den kommande politiska organisationen. Detta för att man inte i efterhand skulle förändra efter valresultatet. Nu några dagar före valen till nämnder och styrelser skall genomföras ger S, C och M en presskonferans där man ger besked om att man kommit överens om att ändra på organisationen för att ge S, C och V majoritet i samtliga nämnder och styrelser. Skulden lägger man naturligtvis på oss i Alvesta Alternativet för att vi var ofina nog att göra valteknisk samverkan med SD när det i själva verket är väljarna som stått för valresultatet. Någon diskussion om denna förändring har inte skett ibland gruppledarna, som vanligtvis handhar frågor av detta slag. Det som måste förvånar väljarna är moderaternas uppträdande i denna fråga. Man borde naturligtvis glatt sig åt en oförändrad organisation där man själva hela tiden hade utslagsrösterna i både nämnder, styrelser och fullmäktige. Att skylla på att de vill hålla oss i Alvesta Alternativet utanför varje form av inflytande är rent nonsens. Moderaterna tillsammans med ledartrojkan har en betryggande majoritet efter att man sett till att fånga upp de partier som förra mandatperioden var av ointresse då dvs V på ena sidan och KD och L på den andra. Att dessa partier inte fanns med på pressträffen är inte förvånande eftersom de nu har gjort sin insats genom deltagande i de stora grupperingarna och deras synpunkter är därmed mer av sekundär betydelse. Man ägnar tydligen mycket tid på pressträffen åt vår tekniska valsamverkan och gör bisarra tolkningar med politiska övertoner. Vi har haft teknisk valsamverkan med V under mycket lång tid utan att kräva några som helst motprestationer. Sammalunda hade vi den nu avslutade mandatperioden med L och KD. Vi var ganska generösa med våra platser utan att kräva något i utbyte. Vi har aldrig krävt att någon i vår tekniska valsamverkan skall rösta på våra förslag eller vice versa. Något som kanske är mer vanligt hos S och M. Ni kan sluta fabelisera om vår tekniska valsamverkan och i stället begrunda att V numera är accepterad av C på det lokala planet och M i regionen tagit makten med aktivt bistånd av SD. Vad som förvånar är att de tre herrarna vid sin pressträff inte presenterade det förslag till förändrade politiska arvoden som röstades igenom vid senaste kommunstyrelsemötet. En höjning som kostar skattebetalarna 1.000.000 kronor årligen den nu föreslagna utökningen oräknat. Den en gång fastställda kopplingen till riksdagsmännens arvode med ett riktmärke att kommunstyrelsens ordförande arvoderas med 90 % av riksdagsmannens skall nu justeras till 100 %. Med den nyligen gjorda uppräkningen av riksdagsmännens arvode innebär förändringen att Ribacke själv åtnjuter en höjning med 13,6 % och i kronor räknat med 7640 till 63800 i nytt månadsarvode. Thomas Haraldsson, C, får sin kommunalrådstjänst höjd med 10 % och till det skall fogas att han skall bli vice ordförande i AllboHus som ger ytterligare 5 %. Dessutom arvoderas han för sitt uppdrag som vice ordförande i Kommunföretag AB med 2,5 %. Tillsammans utgör det en höjning med 15749 kr till 49445 kr. Thomas Johnsson får nöja sig med en höjning på 13,6 % och 6162 kr till 51040 kr. Samma höjning sker överlag till alla arvoderade politiker med 13,6 % dock med en justering av att IFO utökas med 10 % Utbildningsnämnden sänks med samma siffra. Det som sticker ut är att Kultur & fritidsnämndens ordföranden får en mer än fördubbling av sina arvoden. Tillkommer också en andre vice ordförande. Höjningen för ordföranden blir i det här fallet hela 14288 kronor till 25520 kronor. Att man så lättvindigt handskas med kommunens skattemedel för egen vinning gjorde naturligtvis att vi reserverade oss mot beslutet. Med detta som grund kan kanske läsarna förstå att man med alla medel försöker göra sig av med Alvesta Alternativets företrädare för att slippa insyn och invändningar i sitt beslutsfattande. Att moderaterna nu sålt ut majoritetens röster efter valet för en grynvälling bör väljarna ha i åtanke nästa gång man går till valurnorna. Jan-Erik Svensson Lars-Olof ”Zona” Franzén

0