zonafranzen

En början.
Det här med bloggande är något helt nytt för mig. Hittills har papperstidningen varit mitt sätt att nå ut med tankar och funderingar. Insändarsidorna har dock inte alltid varit tillgängliga i synnerhet som det mesta som jag skrivit handlat om politik. Även om man många gånger försökt att enbart beskriva den faktiska verkligheten så har de olika tidningarna inte ansett att man haft plats för synpunkter som kanske inte alltid gått i linje med tidningens politiska inriktning. I synnerhet i valtider har det varit svårt att nå ut till läsarna. Istället utvecklade vi en egen politisk skrift under namnet Alternativet, vilken vi gett ut till hushållen i min hemkommun Alvesta. Det gav helt andra möjligheter än att tvingas hoppas på att tidningarnas insändarredaktörer skulle vara nådiga och trycka ens tankar. Och om de blev tryckta riskerade man ändå att censuren farit fram bland meningarna. Hur många gånger har man inte hört att artiklarna varit för långa och därför inte platsat i sin helhet. Det som till slut blev tryckt blev många gånger inte alls det man ansåg viktigast. I en egen tidning fick vi plötsligt utrymme för det väsentliga dock till förtret hos våra politiska motståndare. Sanningen är inte alltid rolig att höra men faktiskt nödvändig att framföra. Men även en egen tidning har en stor nackdel. Den ekonomiska verkligheten lägger käppar i hjulet. En eller annan utgåva per år har blivit resultatet med något extranummer valåren. Därför har bloggen kanske blivit en möjlighet att sprida synpunkter också mellan tidningsutgivningarna. Det är alltid bäst att komma med nyhet och synpunkter när de är som aktuellast. 

Nu laddar vi om för en ny valperiod där intresset knyts till en situation som är snarlik den som en gång fanns innan murarna föll men om det återkommer jag.