zonafranzen

6.200.000 skäl!

Så många skäl som 6.200.000 hade Thomas Johnsson och moderaterna i Alvesta till att återskapa delar av den allians som inte funnits i kommunen på årtionden. Förra mandatperioden behövde man inte kalla in varken KD eller L för att bli största oppositionsgrupp och på så vis lägga beslag på alla 2:e vice ordförandeplatserna för egen räkning.

Under den gågna mandatperioden lät man därför KD och L bildar en obetydligt mindre oppositionsgrupp tillsammans med Alvesta Alternativet och Vänstern. En gruppering som efter det här valet plötsligt blev ett allvarligt hot mot Moderaternas roll som oppositionsledare. När det stod klart att Mp lämnade det styrande blocket så var plötsligt Moderaternas roll som oppositonsledare allvarligt hotade. Kd och L tycktes trivas i sitt nya umgänge och Moderaterna såg sina 2:e vice ordförandeplatser flyga all världens väg. Fasta arvoden som skulle ge partiets främsta företrädare cirka 6.200.000 kronor under den kommande mandatperioden. Politik är en sak men pengar något helt annat.

 

Nu var Kd och L av högsta intresse för Moderaterna. Nu gällde det att se till att de förlupna fåren återbördades till Alliansfållan även om den ändå inte skulle bli fulltalig eftersom Centern såg det mer lukrativt att hålla sig till Socialdemokraterna. För att uppnå största möjliga effekt på sitt övertalningsarbete tog man hjälp av regionala företrädare för Kd och L för att få bukt med de lokala partiorganisationerna i Alvesta. Och som synes det lyckades. Kd och L ingår numera i en halvmesyr till allians där vi snart kommer att se att Moderaterna behåller det mesta av de arvoderade posterna med något få undantag. Frågan är hur det kommer att se ut om några veckor då valen väl är genomförda. Kommer verkligen Thomas Johnsson att ha tid med sina "Allianskollegor" eller kommer sveket mot dessa från förra mandatperioden att upprepas.

 

Samma sak ser vi ske också hos Socialdemokraterna. Efter att Miljöpartiet fick nog så lockades Vänstern in för att rädda kvar S och C vid makten. I Vänsterns fall är läget lite värre än för Kd och L. De har inte samma chans till egen profilering under mandatperioden utan lär få vackert rätta in sig i ledet liksom Mp fick göra. Risken är uppenbar att Vänstern i Alvesta går samma öde till mötes som Mp och halveras till nästa val. Kan man inte profilera sig så är det svårt att visa sitt berättigande.

 

Centern lockas förmodligen mer av de 13 miljoner kronor som de fasta arvoderna utgör för majoritetsgruppen under mandatperioden. Men för oss är det ingen överraskning att det partiet föredrar att jobba med Vänstern i stället för Moderaterna när pengarna styr och politiken sätts på undantag.

 

För Alvesta Alternativets del får man nöja sig med att vinna en Pyrrhusseger. Det enda partiet som ökade sitt mandatinnehav belönades med att alla bundsförvanter lockades av andra toner.     

Men skam den som ger sig. Vi vet att pennans makt inte är att leka med och så länge vi besitter kraften att ta fram förslag och lösningar för Alvesta-bornas bästa så kommer vi också att kunna påverka politiken även om det som vanligt måste ske på idell basis.