zonafranzen

Polsk riksdag

Hagart Valtersson, c, kommunfullmäktiges ordförande i Alvesta hade en lika dålig kväll i tisdags som Växjö Lakers ikväll. Fullmäktigesammanträdet gick över till någon slags polsk riksdag där fullmäktigeledamöterna hade att ta ställning till ett helt annat förslag än det som kommunstyrelsen egentligen hade föreslagit. Ingen av ledamöterna i fullmäktigeförsamlingen hade en aning om att det förslag till beslut som dök upp på duken bakom Valtersson inte var det som kommunstyrelsen lagt fram. Att ledamöterna i gemen inte reagerade var fullt naturligt men att de som bevistat kommunstyrelsens sammanträde inte reagerade är fullkomligt ofattbart. De åtta punkter som beslutet egentligen innehöll hade plötsligt förvandlats till två. Trots att kommunalråden sade sig vara eniga om fyra av punkterna reagerade varken Ribacke eller Haraldsson över att det bara fanns två punkter i beslutsförslaget. Oppositionsrådet Johnsson ställde visserligen frågan över vad de fyra punkter man kommit överens om tagit vägen men lät sig nöjas av att "de togs i kommunstyrelsen"! Ett svar som borde fått hela församlingen att lyfta på ögonlocken. Ett beslut som skulle tas i fullmäktige skulle inte kunna på något vis blivit slutbehandlat i kommunstyrelsen.

 

Nu räckte det inte med detta denna ”polska” afton. Ett tilläggsyrkande från mig togs inte upp till behandling eftersom ordförande ansåg inte det berett i kommunstyrelsen. Förslaget handlade om att stoppa processen med rivningen av punkthusen i Rönnedal med en besparing på tiotals miljoner kronor i ett läge där man beslutar om köpstopp och anställningsstopp för att begränsa den negativa utvecklingen av kommunekonomin. Redan tanken på att ett förslag måste har beretts i kommunstyrelsen för att kunna tas upp till beslut i fullmäktige är helt absurt. Det innebär i praktiken att ingen av de fullmäktigeledamöter som inte sitter i kommunstyrelsen och har förslagsrätt där skulle kunna lägga ett förslag i fullmäktige. En tanke som är så svindlande att man i praktiken skulle göra fullmäktigeförsamlingen helt överflödig. Vari ligger Valterssons beslut om att frånta fullmäktige sin förslagsrätt? Det vore en sak om förslaget hamnade utanför det område som behandlades, men i det här fallet var det förslag på olika sätt att komma tillrätta med ekonomin. Och i mitt förslag kunde man göra stora ekonomiska vinster med omgående verkan.

 

Samtidigt köpte Valtersson tilläggsförslag från sin egen partikamrat Thomas Haraldsson trots att dessa inte varit beredda i kommunstyrelsen. Tilläggas kan att det förslag jag framförde faktiskt till sin fullo var berett i kommunstyrelsen och då på ett mycket positivt sätt. Den 9 april i år tog kommunstyrelsen exakt det beslut som jag nu la i fullmäktige men då var förslagställaren en annan.

 

Att pröva fullmäktigeledamöternas rätt att lägga förslag i fullmäktige måste faktiskt prövas på annan nivå. Hagart Valterssons egenmäktiga handlande beskär kraftigt den kommunala demokratin. Varför han valde denna väg i denna situation är väl mer som en lojal centerpartist än den neutrala ordförande han bör vara i fullmäktige. Alla minns säkert att det var just Valterssons röst som fällde avgörandet när rivningsbeslutet togs vid ett tidigare fullmäkigesammanträde. Var det så att han till varje pris ville förhindra att fullmäktiges tidigare beslut revs upp?