zonafranzen

Vad håller kommunledningen på med?
Igår tog majoriteten i AllboHus styrelse beslutet att avbryta rekryteringen av ny VD och i stället gå vidare med en kandidat, som förespråkades av kommunalråden. En kandidat som fanns med bland de sökande till tjänsten men inte bland de 3-4 sökande som ansågs mest intressanta varav ett par som verkat som VD i andra bolag.

Tommy Mases, socialdemokratisk ordförande och med en bakgrund som facklig ombudsman, gör plötsligt helt om. Han har inlett en process via ett rekryteringsföretag och haft sju sökande inne på en första intervjurunda när han blir uppkallad till kommunalråden och anmodad att avsluta rekryteringen och gå vidare med en tjänsteman på kommunledningskontoret. Att denne tjänsteman, som så många andra den sista tiden har en bakgrund från Karlshamn är numera bara ett konstaterande än en överraskning.

Varför Per Ribacke, s, kommunalråd överhuvudtaget lägger sig i bolagsstyrelsens arbete är mer än uppseendeväckande om inte rent olagligt. Per har som bekant också en bakgrund från fackligt arbete och borde känna till att han inte som kommunalråd eller ens som ordförande i Alvesta Kommunföretag AB har rätt att lägga sig i styrelsearbetet i AllboHus AB. Enligt ägardirektiven kan man ha en dialog i frågor av större vikt men då handlar det om Kommunföretags styrelse och inte om enskilda ledamöter även om de råkar vara kommunalråd. Lagen säger också att styrelseledamöterna i ett bolag har personligt ansvar. Det betyder naturligtivs också att man skall ha samma förutsättningar inför ett beslut som övriga ledamöter i styrelsen. Här står vi nu inför det faktum att Tommy Mases har gjort en egen bedömning av kandidaterna och Per Ribacke gått in i rekryteringsarbetet utan minsta lagliga rätt. Är det sådan ledning Alvesta kommun eftersträvar.

Att Per och Tommy genom sitt agerande sänker Alvesta Kommun och AllboHus varumärken är ett faktum. Vilka vill i framtiden söka ett arbete i denna sfär med vetskapen om att rekryteringarna inte är seriösa utan kommunalråden kan när som helst tvinga fram anställningen av en handgången man eller kvinna. Båda dessa företrädare för socialdemokraterna måste nu ha på sitt samvete att de fackliga intervjuer personalgruppen skulle haft vecka 31 med utvalda kandidater nu ställs på ända. Istället blir det MBL-förhandlingar om en kandidat som varken styrelsen eller personalen har en aning om vilken ambition denne har med bolaget. Han har aldrig lett något bolag av den här storleken och har som bästa merit att han varit ekonom på KarlshamnsBostäder.
Är det så här Pers och Tommys ambitioner med facklig verksamhet alltid sett ut? Hur tror de att de fackliga organisationerna på AllboHus ser på ”socialdemokraternas” fackliga arbete. Är de så självsäkra på en valseger om drygt en månad att de tror de kan hanterar kommunen helt efter egna lagar?

Men det är inte bara AllboHus styrelse som blivit totalt överkörda utan i lika hög grad Alvesta Kommunföretags styrelse. Jag sitter själv med där och inte hört ett ord om att företaget skulle ha några synpunkter på rekryteringen. Om kommunalråden, för det handlade ju inte bara om ett, hade synpunkter så borde de ju framfört dem i bolaget. Men icke! Inte något sammanträde utan här stiger kommunalråden fram och ger order. Att Thomas Haraldsson, c, samtycker till det mesta är vida känt, så att han var med på båten förvånar ingen, men var också Thomas Johnsson, m, med om beslutet blir frågan? Jag frågade Thomas Johnsson dagen efter styrelsemötet i AllboHus om vad han tyckte om historien, men då antydde han att han precis fått en första information om händelsen. Mikael Johanssons, m, åsikter på mötet tyder på att det enbart var socialdemokrater och centerpartister som ligger bakom det ministerstyre som nu sträcker svarta skuggor in i valrörelsen. Vi väntar med spänning vad Thomas Johnsson, m, har att säga. Han är trots allt vice ordförande i Kommunföretag AB.

Vad som oroar oss nu är att också rekryteringen av kommunchef skall följa samma spår. Per Ribackes tal om att vi skall vara eniga innan vi tillsätter denna tjänst sår en aning tvivel runt sig efter vad som nu inträffat. Pers ord blir inte mer värt än de 150.000 kronor man nu slängt i sjön för rekryteringsarbetet i AllboHus AB.