zonafranzen

Nödvändigt besked!
När ARAB:s styrelse lämnade besked om att företagets logotyp blir oförändrad var det ett nödvändigt beslut. Inte bara för att tiotusen nytryckta broschyrer nu kan delas ut som planerat utan också för att samhället inte kan lägga sig platt för vilka krav som helst. Det finns förmodligen en mängd svenska ord och uttryck som kan ha någon annan betydelse på främmande språk. Men inte kan vi hux flux börja ändra vårt språk eller vårt språkbruk på sådana grunder. Därför var styrelsens beslut både välkommet och absolut nödvändigt. Heder åt ledamöterna, som agerade självständigt utan hänsyn till någon partilinje:

Nu kanske det kan bli en nyanserad debatt om kommunalrådet Ribackes förslag till förändring av alla kommunala bolags bildekaler. Han vill nämligen tillföra "en del av Alvesta kommun" på dessa bilar. Ett förslag som kanske inte är lika nödvändigt nu efter att förslaget om förändring av ARAB:s logotyp föll. De bilar det handlar om förutom ARAB:s är Energibolagets och AllboHus. Bilar som till huvuddelen används inom kommun och där alla vet att både Energibolaget och AllboHus är kommunla bolag. Det eventuella reklamvärde detta skulle inbringa är starkt begränsat.

I efterdyningarna till ARAB-affären så kan man tolka tillägget som ett sätt att genomföra förändringen av logotyperna som ett motiv till att kunna få igenom besluten i sin helhet utan större invändningar.

Vad man kan konstatera att den kommunala ledningen på kort tid nu gjort två katastrofala missbedömningar, dels ARAB och dels café Blenda, av opinionsläget. Bedömningar som vilken lekman som helst kunde förutse, men som gick kommunledningen förbi.