zonafranzen

Lägg aldrig alla ägg i samma korg!
Vis av erfarenheten har jag lärt mig att sprida riskerna på så många håll som möjligt. Som affärsidkare under ett helt arbetsliv kan man naturligtvis inte undvika alla ekonomiska risker och med dem ekonomiska förluster. Med mer tur än skicklighet tog man sig igenom det stora kronfallet och räntor på 500% med mindre skavanker. Andra affärsidkare råkade betydligt värre ut. Bankerna krävde hemtagning av utlandslån när kronkursen stod som sämst med svåra ekonomiska följder för många företag. Just i dessa kristider hade vi gjort kostsamma investeringar med utlandslån i vår fastighet i centrala Alvesta. Tack vare full uthyrning så kunde vi klara de skenande räntorna tills en stabilisering av kronkursen skedde.

Under de kommande 20 åren levde vi med förändringens vindar inom den statliga verksamheten. Banverket som då var vår hyresgäst skiftade utseende. I ett läge skulle hela verksamheten flyttas för att i nästa läge minskas ned. Efter ytterligare en tid skulle verksamhetesomn återigen svälla för att sluta i full volym. Att ingenting är beständigt fick vi lära oss 2011 när kommunen genom AllboHus konkurrerade ut oss och tog över vår hyresgäst.

Tomma lokaler kostar också pengar i form av fasta kostnader. Vi tog då beslutet att bjuda ut lokalerna som företagshotell. På så vis fick vi verksamheten att snurra runt. Vi lärde oss också att sprida riskerna genom att inte lägga alla äggen i samma korg.
Vi har dock haft turen att nya hyresgäster efterhand dykt upp på ett vis som gjort att vi aldrig behövt jaga kunder. Till och med Alvesta kommun har sedan drygt ett år dykt upp som hyresgäster hos oss och nu delar de kontorslokalerna med tre andra hyresgäster. Vi har också haft förfrågningar från andra avdelningar inom kommunen som vi dock inte kunnat bereda plats.

Det är nu äggen och Per Ribacke, s, och kommunalråd i Alvesta kommer in i bilden. På något vis ondgör han sig över att pressen inte skriver mer negativt om mig personligen (Precis som de aldrig gjort det!). Bland annat anser han att man borde skriva om att vi (jag är minoritetsägare med en tredjedel av kontorsfastigheten) hyr ut till kommunen. Man blir både förbluffad och rädd när man hör sådana kommentarer. Vad menar Per? Vad är det som är så negativt att sälja en tjänst eller vara till kommunen då man i sin dagliga privata verksamhet har detta som affärsidé. Skulle detta innebära att Thomas Johnsson, m, inte skall få lägga anbud på drivmedel till kommunen? I den nya inköpspolicyn som skall antas av fullmäktige i nästa vecka står att man skall försöka göra det möjligt för lokala företag att i högre grad deltaga i anbudsgivningen. Där står inget om begränsningar om man råkar vara fritidspolitiker! Det kan väl aldrig vara så att din politiska hemvist avgör vilka kommunen kan tänkas göra affärer med? Per Ribackes uttalande betyder att du i din privata verksamhet aldrig kan lägga för många ägg i den korgen som har med kommunen att göra. I alla fall om du samtidigt är fritidspolitiker med egna åsikter.