zonafranzen

Maktkoncentration!
Antingen har man inga krafter kvar i det maktblock som skall styra Alvesta eller så är det så att ledartrojkan Per Ribacke, S, Thomas Harladsson, C, och Thomas Johnsson, M, inte har företroende för att någon annan än de själva kan klara av att leda AllboHus AB.
 
Någon annan förklaring kan inte finnas till buds när det nu står klart att Per Ribacke själv tar över också ordförandeklubban i det kommunala bostadsbolaget AllboHus. Med den nyinrättade organisationen med två arvoderade vice ordföranden får han sällskap av Haraldsson och Johnsson.
 
Det hela börjar anta en maktkoncentration utan motsvarighet i Alvesta kommun till dessa tre herrar som redan besitter de tre ordförandeposterna i kommunstyrelsen. När de nu också tar över samma funktioner i bostadsbolaget, där man redan tidigare placerat en tjänsteman från kommunledningskontoret som VD, får man känslan av att bolagets fria roll byts ut mot strama tyglar från en alltmer makthungrig ledartrojka. Visserligen är det en stark trend på dagens världsarena men att denna trend också skulle nå lilla Alvesta var kanske mindre väntat under ledning av ett socialdemokratiskt parti som omhuldar ett demokratiskt folkstyre.
 
Det som bekymrar mest är att de tre herrar också kommer att inneha en majoritet av styrelseplatserna i moderbolaget Alvesta Kommunföretag AB. Visserligen lämnar Ribacke ordförandeklubban ifrån sig medan Johnsson och Haraldsson sitter kvar på övriga ordförandeposter. Man måste starkt ifrågasätta hur Kommunföretag AB skall kunna utöva kontrollen över sina dotterbolag när det största och viktigaste bolaget har en majoritet av styrelsemedlemmarna på båda stolarna. Det blir naturligtvis en jävsituation varje gång AllboHus AB kommer upp till behandling i moderbolaget. Finns inte suppleanter närvarande vid sådana tillfällen - och det är inte vanligt att dessa kallas utan att någon ledamot har anmält förhinder - så blir styrelsen inte beslutsmässig.
 
Man undrar om kommunchefen inte konsulterats innan man kom på den här konstruktionen? Han skulle naturligtvis avstyrt ens tanken på att placera hela ledartrojkan i styrelsen på AllboHus AB samtidigt som de också är ledamöter i både kommunstyrelsen och moderbolaget. Finns det ingen i något av dessa partier som vågar opponera sig emot denna maktkoncentration. Detta är varken bra för de enskilda partierna, för verksamheterna eller för kommuninvånarna.