zonafranzen

Varför far man med osanningar för politikerna?
Jag sitter och studera handlingarna för omsorgsnämndens kommande sammanträde den 23 maj. Vad jag fastnar för är en tjänsteskrivelse från förvaltningschefen Mats Hoppe daterad den 13 maj 2019. Där skriver han ordagrant: "Sedan den 1 april 2019 hyr omsorgsförvaltningen våningsplan 2 i kvarteret Uttern, Storgatan 2 i Alvesta för kontor. Kontoret används till verksamhetsområdet ordinärt boendes enhetschefer, administratörer, verksamhetssamordnare och till förvaltningens bemanningsenhet och anhörigsamordnare." Som ni kan läsa använder Hoppe ordet används, vilket är nutid. Trots det finns ingen av de angivna tjänstemännen i lokalerna. För övrigt finns inte någon alls i dessa lokaler som Hoppe hyr från den 1 april. Det finns dessutom inga möbler i lokalerna varför det knappast är möjligt för någon av dessa uppräknade tjänstemän att bedriva verksamhet i lokalerna för dagen än mindre sedan den 1 april. Tjänsteskrivelsen handlar om att förvaltningschefen vill ha nämndens beslut på att hyra ytterligare två våningsplan i samma fastighet. Varför han i tjänsteskrivelsen gör en skrivning som är direkt osanning är helt obegripligt. Om denna formulering har för avsikt att göra det enklare för nämnden att fatta beslut om ytterligare förhyrningar kan vara en gissning. Det mest egendomliga är att man far med osanning när uppgifterna är så lättkontrollerade. Men oavsett motiv så far förvaltningschefen med rena osanningar och det är det minsta vi kan acceptera i en politikerstyrd verksamhet. Om inte politikerna kan lita på att det material de får som grund för sina beslut är korrekta och inte färgade eller förvanskade så lever den kommunala demokratin väldigt farligt. Vi får hoppas att detta är en engångshistoria men den kommer att ge upphov till att uppgifterna i tjänstemännens utsagor kommer att nagelfaras än mer i framtiden