zonafranzen

Den krassa verkligheten
Den krassa verkligheten börjar visa sig för alla förespråkare för Höghastighetsbanan. Plötsligt börjar den ene efter den andre upptäcka att det varken har gjorts någon kostnadsbedömning eller konsekvensanalys av projektet. Snart kommer framtidsvisionärerna att upptäcka att de planerade regiontågen på banan kommer att gå lika fort som det är möjligt att köra på den redan befintliga södra stambanan. 140 miljader och 30 år senare har världen stått still för regiontågen. Och de tåg som går lite fortare lär förmodligen inte ens stanna på sin väg mellan storstäderna.

Det är väl bara inom den politiska världen som så mycket kraft, pengar och energi läggs på ett projekt där förespråkarna inte ens känner till de grundläggande förutsättningarna för projektet.
Vis av erfarenheten av tunneln genom hallandsåsen kan man konstatera att verkligheten blev en helt annan. Det bygget skulle ta fem år och var kostnadsberäknat till 1 miljard. Det tog 21 år innan man bröt igenom med de båda tunnelrören. Nu har det gått ytterligare två år och trafiken är ännu inte igång men beräknas komma igång under året. Kostanderna trors stanna vid 10,5 miljarder dvs 1,2 miljarder per km. Någon samhällsekonomisk vinst ger inte den 10 minuter kortare restiden även om trafikvolymen kan ökar markant. Vad miljökonsekvenserna kostat samhället är höljt i dunkel. Med detta som bakgrund behöver politiker och andra förespråkare för höghastighetsbanan plocka fram både realistiska kostnadskalkyler och konsekvensbeskrivningar över både miljö som samhällsfunktioner. Och vad vi med spänning väntar på är finansieringen och hur man parallelt skall klara upprustningen av det så eftersatta järnvägsnätet.