zonafranzen

Vad är det som händer på FAL del 3

Sedan Bitte Johansson blev chef för missbruksvården har personalen kunnat uppleva en väsentlig förbättring av verksamheten. En verksamhet som man nu är djupt oroad för skall försämras i och med att man än en gång befarar att verksamheten skall omorganiseras.

Anledningen till förändringen är att Bitte plötsligt valt att pensionera sig och att det talas om att av besparingsskäl skall tjänsten inte återbesättas.

 

Man förstår personalens oro inför en oviss framtid i synnerhet som man förväntat sig att något chefsbyte inte var aktuellt de närmsta åren. Varför Bitte plötsligt valt en annan väg kan vi bara spekulera i, men givetvis påverkas man av situationen på AllboLärcenter och dess förändring av ledarstrukturen. Samtidigt är man rädd för att återgå till den situation som var innan Bitte skred in i ledarrollen. Sedan dess har det blivit ordning och reda på avdelningen. Stämningen bland personalen är idag god och verksamheten flyter bra.

 

Att budgetarbetet är svårt med ett beräknat underskott om 21 miljoner kronor. En tillfällig förstärkning under året hjälper föga nästkommande år. Det är självklart att man måste leta medel på alla möjliga håll men att utan en verksamhetschef för en så betydelsefull verksamhet som missbruksvården innebär naturligtvis konsekvenser. När man samtidigt anställer en samordnare extern för en nystartad verksamhet när man frigjort en duglig medarbetare internt väcker också frågor? Denna interna kraft skulle utan vidare kunnat axla rollen som samordnare. Nu i dessa spartider är det naturligtvis obegripligt att man ökar lönekostnaderna på detta sätt och sedan i nästa ögonblick säger sig vilja spara på ledarskapet.

 

Man förstår personalens farhågor och oro inför framtiden. Hur mycket har förvaltningsledningen egentligen förankrat sina tankegångar och beslut hos sina medarbetare?

 

I fallet med FAL är det inte en oroshärd på en avdelning. Inte heller på två utan på tre? I alla tre fallen finns en gemensam nämnare nämligen förvaltningsledningen. Förtroendet för förvaltningsledningen bland många av medarbetarna är svagt.

 

Men kommunledningen hyser dock ett obrutet förtroende för FAL:s förvaltningsledning. Frågan är bara hur länge till!