zonafranzen

Vad händer Per?
Thomas Hedevik, s, kastar in handduken i alla tunga poster han har för socialdemokraterna. Blir bara kvar i fullmäktige av någon outgrundlig anledning.

Samtidigt får förvaltningschefen på utbildningsförvaltningen omedelbart respass trots att det bara för någon vecka sedan hette att han slutade på egen begäran.

Pers förtroende för biträdande chef verkar också försvunnet eftersom förvaltningschefen för IFO får ta över ansvaret också för skolan.

Vem har Per förtroende för inom utbildningsförvaltningen förutom nämndens ordförande Lars-Olof Pettersson, s?

Stämmer det skall Per själv göra om informationen till skolledarna i veckan, men timningen verkar inte den bästa då det nu är höstlov. Och vad tycker Lars-Olof Pettersson om detta? Är inte också detta ett misstroende och detta riktat direkt mot de egna.

Frågan är med vilket mandat Per går in i utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Visserligen har kommunstyrelsen tillsynsskyldigheten men det är kommunstyrelsen och inte dess ordförande. Det minsta man kunde krävt är att Per tagit upp frågan med KSAU innan han på eget bevåg får hela havet att storma.

Med den position han har med ett minoritetstyre riskerar han att fullmäktige tappar förtroendet för styret och väljer en annan väg Moderaternas stöd går inte att inräkna med automatik i detta läge och kanske inte ens samarbetspartierna centern och miljöpartiet är självklara bundsförvanter när opinionen ändrar riktning.

Med bakgrund som facklig företrädare synes Pers agerande som synnerligen egendomligt. Kanske är det av det skälet det tycks storma också inom Pers egna parti. Kommuninvånarna behöver i ett pressat ekonomiskt läge en stabil ledning och inte någon som förstärker ett begynnande kaos.

Är Per Ribacke, s, verkligen rätt person att leda Alvesta kommun?