zonafranzen

Plombering av lägenheter i särskilt boende.
 

Budskapet från omsorgsförvaltningen i Alvesta är att vi har alldeles för många särskilt boendeplatser i kommunen. Därför ”plomberas” 14 lägenheter i de särskilda boendena i Torsgården i Lönashult och på Furuliden i Moheda. Det betyder i klartext att 14 moderna och trevliga lägenheter läggs i malpåse medan förvaltningen måste träda in med hyreskostnaderna som tidigare togs av hyresgästen.

 

Vad erbjuds då i stället? De sägs att kommunen ersätter med trygghetsboende, men dessa boende finns för närvarande bara i Vislanda och här finns för närvarande bara en ledig lägenhet. Dessutom är man tvingad att stå i AllboHus bostadskö för att ha möjlighet att få tillgång till en lägenhet. I Alvesta är dessa under produktion och en del bara på planeringsstadiet.

De som inte önska flytta till Alvesta eller Vislanda får ”erbjudandet” att bo kvar i sina hem med stöd av hemtjänsten. 

 

Det senare ett egendomligt erbjudande eftersom de som söker särskilt boende förmodligen sedan lång tid redan har hemtjänst. Ansökan om särskilt boende bygger på att man önskar ökad tillsyn och trygghet. Trygghetsboendet är ingen ersättning för särskilt boende utan ett boende för dem som har möjligheter att i stor utsträckning sköta sitt dagliga liv själva. Skillnaden i omvårdnad är därför liten i jämförelse med ordinär hemtjänst.

 

Vad som oroar är att kommunalrådet Ribacke och omsorgsnämndens ordförande Pettersson skall ut och informera boende och personal nästa vecka och SPF veckan därpå. Vad är det man skall informera om? Lägenheterna i både Moheda och Lönashult är redan tomma och det är både personal och boende medvetna om. Är det ännu fler ”plomberingar” man vill informera om? Åtgärder som redan nu är nyheter för de flesta i omsorgsnämnden. Vari ligger kommunalrådet Ribackes engagemang i denna fråga när nämndens ledamöter tycks vara helt ovetande?

 

Varför ”plomberas” fullvärdiga lägenheter i Lönashult och Moheda för att i stället för att utnyttjas läggas i malpåse med enbart hyreskostnader för omsorgsnämnden som följd. Till det skall läggas hemtjänstens merkostnader med transporter på ett undermåligt vägnät både i norr men framförallt i söder.

 

Behovet av särskilt boende har minskat anser omsorgsförvaltningen i alla fall för dem som uppfyller kriterierna. Men är det behovet som minskat eller är det så att ribban på kriterierna höjts.

Det är som en höjdhoppstävling där ingångshöjden läggs på 230. Givetvis blir det inte lika många som kan deltaga då än om ribban läggs på 210.

 

Varför låter man inte AllboHus hyra ut dessa lägenheter som trygghetsboende. På så vis reduceras kostnaderna för omsorgsförvaltningen både när det gäller hyreskostnader som billigare och effektivare hemtjänst. En sådan åtgärd har enbart vinnare.

 

I Alvesta kommun skall man inte behöva gå till domstol för att få en plats i särskilt boende. Man skall inte heller behöva flytta till centralorten för ett trygghetsboende. I vår kommun skall man kunna få den omsorg och den trygghet som alla efter ett långt arbetsliv förtjänar.

 

Bryt ”plomberingen” för anständighetens skull!