zonafranzen

De riktiga moderaterna
Ikväll öppnade sig de nya moderaterna i Alvesta för väljarna. Thomas Johnssons utspel att han ville kväsa debatten och lära andra partier hur man skriver motioner och interpellationer uppfattades naturligtvis precis som det var. Moderaterna vill inte tillåta debatt om sådant som inte faller Moderaterna på läppen. Sålunda var det väl ingen överraskning att Thomas själv föreslog att min interpellation till fullmäktiges ordförande angående anklagelserna mot revisionen inte skulle få ställas. Den här gången fick han inte med sig sina bundsförvanter i minoritetsstyret eller blev de helt enkelt tagna på sängen av moderaternas utspel.

Till sist blev det ändå en fullmäktigefråga efter en lång och idog kamp för att få upp den egendomliga historien om revisionen och kommunchefens hemliga skrivelse till ytan.
Bertil Olssons svar var enligt honom framtaget med hjälp av den "yppersta" juridiska kompetensen, men visade sig ändå ha brister när det gäller kommunallagens innehåll.

Det hela blev till slut en kamp mellan jätten och Goliat eller för att välja en anknytning till Tage Danielsson. Det hade aldrig hänt och hade det hänt så var det för så länge sedan så att det ändå inte kunnat räknas som det hänt trots att det i alla fall hade hänt.

Tyvärr sträcker sig mitt rättsmedvetande långt längre än vad moderaternas gör och jag kan aldrig acceptera att någon går över gränsen för att få sin vilja igenom på bekostnad av andra människors väl och ve. Inte heller kan jag acceptera att människor straffas för något som man inte ens tillåts ta del av anklagelserna för, än mindre ha en möjlighet att försvara sig mot.

Debatten lär gå vidare inte minst när Konkurrensverket slutfört sina undersökningar om kommunens sätt att följa lagen om offentlig upphandling.