zonafranzen

Ingen skall behöva gå till domstol.
Det är nu för fjärde gången på kort tid som Alvesta kommun förlorar i domstol när det gäller rätt att få en plats på ett kommunalt serviceboende. En gång är redan det för mycket och så sker det en andra, en tredje och en fjärde gång. Har man inte lärt sig något i presidiet på omsorgsnämnden. Mats Martinsson (S), Jonny Haraldsson (C ) och Mikael Johansson (M) borde väl vid det här laget inse att deras bedömningar inte håller inför en domstolsprövning. I synnerhet efter att man inte fick prövningstillstånd vid sitt överklagande.

Dessa herrar går samtidigt ut och försvarar en nedläggning av Bryggaren med att vi har 18 tomma platser inom särskilt boende. Men det står numera klart för varje väljare att antalet lediga platser är helt avhängt var man lägger ribban för en plats inom särskilt boende. Tydligen har herrarna lagt ribban så högt att det inte räcker att vara 98 år med ångerst för att få sig en plats tilldelad. Istället hänvisar man till att man tänker bygga trygghetsboende. Ett svar som knappast är ett alternativ för de som idag söker en plats på särskilt boende eftersom något trygghetsboende inte ens är påbörjat än mindre kommer att ge den trygghet som man söker. Någon nattbemanning är inte aktuell på dessa trygghetsboende och därför blir skillnaden marginell gentemot det boende man redan har. Det är för ångerst och rädsla framförallt nattetid man söker sig bort från det egna boendet.

Alla förstår säkert att alla dessa domstolsfall har det gemensamt att de är en följd av Bryggarens nedläggning i Alvesta. Platser måste beredas på annat håll för att kunna tömma Bryggaren och det får följder att de särskilt boenden som vi har kvar på Högåsen, Furuliden, Björkliden, Asken och Torsgården måste bereda plats åt vårdtagarna från Bryggaren.
Att denna flytt i allra högsta grad också påverka vårdtagarna när de skills både från den sociala kontakt man haft med övriga vårdtagare och de människor i dess närhet som brukar besöka dem tycks gått beslutsfattarna förbi.

Man blir lite bekymrad över att Mikael Johansson (M), som kandidera till högsta posten inom regionens sjukvård, är med på denna linje. Vad har vi då att vänta av sjukvården om det är liknande bedömningar som också kommer att genomlysa den regionala sjukvården om nu moderaterna vinner valet.

Alvesta skall vara en kommun där man inte skall behöva gå till domstol för att få en plats inom särskilt boende!