zonafranzen

Thomas Johnsson, m, avslår motion utan att läst den.
Vårt förslag "Det tredje spåret" tar fler och fler till sig när man nu överger tanken på separat höghastighetsbana. Även huvudintressent i det östra alternativet "stambanan.com" publicera en ny utredning som i stort delar de ståndpunkter som vi framför i "Det tredje spåret". Det handlar inte om att bygga ett tredje spår längs hela södra stambanan utan om långa förbifartspår mellan orterna för passage av långsamgående trafik. Inne i de flesta större orterna längs banan finns redan förbigångsmöjligheter. De orter vi vill bygga bort flaskhalsar i handlar om i de flesta fall nya stopp där man lagt avstigningen vid huvudspåret vilket omöjliggör förbigång av tåg som stannat för av- och påstigning. Det innebär också att det handlar om att anlägga korta sidospår för på- och avstigning av Krösatåg och Pågatåg. I de flesta fall finns utrymme för dessa då det tidigare fanns spår inne på dessa stationsområden.

Vi är naturligtvis mycket tillfreds med att så många numera ställer sig bakom vårt förslag om "Det tredje spåret" dock med undantag av socialdemokrater, centerpartister, miljöpartister och moderater i Alvesta, den kommun som har mest att tjäna på vårt förslag. Därför är det beklämmande att höra Thomas Johnssons uttalande i Smålandsposten. Vi citerar ur Smålandsposten

Men något tredje spår är inget som han förespråkar.
"– Nej, att moderaterna kliver av när det gäller höghastighetsbanan innebär inte att vi står bakom Alvesta-alternativet om ett tredje spår. Det känns omöjligt att genomföras, hur ska vi få plats med ett tredje spår i centrum på alla orter?"

Det finns ingenstans i motionen som förespråkar en byggnation av ett tredje spår genom centrum på alla orter, vilket visar på att Thomas Johnsson, m, inte överhuvudtaget läst motionen. Hans kunskaper om järnvägstrafiken är så grumliga att man häpnar. Förutsättningarna för alla inklusive moderaterna måste vara att för att kunna uppgradera södra stambanan krävs åtgärder av det slag som vi föreslår med bland annat långa förbifartspår.