zonafranzen

Svar på tal!

Socialdemokraterna i form av Robert Olesen, Lars-Olof Petersson, Anita Lindstedt, Tommy Mases och Bertil Olsson försöker än en gång göra svart till vitt i sin iver att misstänkliggöra andra. Jag har aldrig backat från någon sak i denna så kallade affär. Både el-ljusslingan och fyllnadsmassorna till Hanaslöv var uppe till behandling vid majoritetens ordinarie månadsmöte den 5 december 2013. Med på det mötet var de flesta ledande politikerna i både Moderaterna och Alvesta Alternativet på ett undantag när. Mats Johnsson hade anmält förhinder. Denna överenskommelse som socialdemokraterna kallar ”Avtal” skrevs under vid detta möte som en avsiktsförklaring. Besluten vid detta möte den 5 december finns naturligtvis protokollfört.

 

Med en förvrängd historia som grund påstår dessa fem socialdemokrater att mitt sätt är att bedriva politik är med lögner och undanflykter. Detta skall jag alltid ha gjort enligt dessa fem, men några exempel på denna politik mer än ett halvt citat från Bo Frank och frågan om räddningstjänsten är allt de lyckas åstadkomma. När det gäller Bo Frank så är det riktiga citatet ”att Alvesta har befunnit sig i fritt fall de senaste 25 åren”. Citatet går knappast att härröra till det år vi i Alvesta Alternativet suttit i majoriteten utan snarare till alla de år socialdemokrater och andra konstellationer har haft makten. För 25 år sedan var Alvesta Alternativet inte ens bildat.

 

När det gäller Räddningstjänsten handlade saken om en överenskommelse som kommunalråden gjort 2012 om nästkommande budget. Här hade man beslutat att Växjö skulle minska sitt bidrag till räddningstjänsten med 0,5 % medan Alvestas bidrag skulle vara oförändrat. Detta var i strid med förbundsordningen och besluten i fullmäktige både i Alvesta och i Växjö. Där står det klart och tydligt att de ökade bidragen skall fördelas proportionellt efter befolkningsmängden. Då kan inte olika procentsatser tas ut vilket också Robert Olesen borde känna till. Han var en av deltagarna som tydligen hade bestämt den felaktiga fördelningen. Givetvis var det min skyldighet att rätta till de misstag som begåtts. Vi är nu överens om att Alvestas bidrag skall justeras ned till rätt nivå. Vi har ett bra samarbete med grannkommunerna men givetvis måste vi som kommun i första hand hävda våra egna intressen. I de flesta fall är samarbete av godo för alla parter men vi kan inte sluta bevaka våra egna intressen bara för att vara andra till lags. Inte minst för skattebetalarnas skull.

När det är valår ska sådana som vi i Alvesta Alternativet naturligtvis buntas ihop med Sverigedemokraterna. Vårt/mitt sätt att bedriva politik är socialdemokraterna - enligt insändarskribenterna - väldigt kritiska till och vi förstår dem. De vill ju inte att så mycket skall hända och med Alvesta Alternativet i majoriteten så händer det plötsligt en massa. Nu lyckades man visserligen få kommittén som arbetade med el-ljusspåret vid Spånen att hoppa av så det genomförandet hänger idag i luften, men ändå har på fritidssidan konstgräset i Vislanda och varmvattenbassängen ändå kunnat genomföras.

 

Nu tar vi inte så allvarligt på socialdemokraternas hot om att det inte kan bli något samarbete med oss. För det har ju alltid varit en självklar verklighet att socialdemokraterna tagit varje tillfälle i akt för att hålla oss utanför. Frågan som borde ställas är kanske vem socialdemokraterna skall samarbeta med för att komma till den makt som de så hett eftersträva?

 

Lars-Olof Franzén

Alvesta Alternativet