zonafranzen

Med kniven på strupen

Äntligen måste man nog utropa när det nu står klart att den så länge efterlängtade varmvattenbassängen skall bli ett faktum. 2000 kommuninvånare som på ett eller annat sätt sagt sig har behov av denna form av rehabilitering för sitt välbefinnande kan äntligen pusta ut efter decennier av väntan. Överraskade blir vi i Alvesta Alternativet efter att år efter år blivit nedröstade när vi lagt förslag om varmvattenbassängen i anslutning till Sim & Sporthallen. Så sent som vid budgetmötet i november blev vi nedröstade av inte bara minoritetsregeringen i form av moderater, folkpartister och kristdemokrater utan också av stödpartiet socialdemokraterna och centerpartiet.

För bara några veckor sedan drog moderaternas ordförande i nämnden för samhällsplanering, Niklas Salomonsson, bort ärendet om upprustning av Sim & Sporthallen från dagordningen. Anledningen var att man från moderat håll befarade att en majoritet i nämnden skulle driva igenom det dyraste alternativet där också varmvattenbassängen fanns med. Nämndledamöterna blev irriterade över moderaternas handlande. Lars-Erik Gustavsson, c, såg möjligheten att åter föra upp ärendet på dagordningen om man samlade 1/3-del av ledamöterna för en sådan begäran. Centern och Alvesta Alternativet fick också med sig socialdemokraterna på denna begäran varför plötsligt moderaterna insåg att man skulle komma till korta vid en omröstning. Att förlora en stor viktig fråga vid årets budgetmöte skulle bara kunna innebära en sak nämligen att moderaterna skulle tvingas lämna ordförandeposterna.

Med kniven på strupen tog Mats Johnsson, m , till sig sin numera vanliga räddningsplanka Robert Olesén, s, och skenföreställning om varmvattenbassängen var ett faktum. Två starka motståndare till denna satsning framstod plötsligt som tillskyndare av densamma. Givetvis måste vi i Alvesta Alternativet känna glädje över dessa bådas helomvändning, men det är ändå intressant att spekulera i hur det nu kunde bli så här. Vi vet att ett av moderaternas krav i förhandlingarna om ett stödparti var att det inte skulle byggas någon varmvattenbassäng under mandatperioden. Ett krav som var en av anledningarna till att Alvesta Alternativet ställde sig vid sidan om fortsatta förhandlingar. Det är därför något förbryllande att någon uppgörelse i den frågan tydligen inte skett mellan moderater och socialdemokrater. Med tanke på att man redan har haft olika synpunkter om vårdnadsbidraget och skattesänkningar så börjar man så smått undrar över hur många nederlag ur sin kravlista moderaterna kan svälja och ändå sitta kvar?

Socialdemokraterna å andra sidan balansera på slak lina. Deras balansgång mellan att vara stödparti och ”opposition” är ingen lätt konst. Å ena sidan måste man se till så att moderaterna kan sitta kvar för att få behålla sina poster å andra sidan måste man visa upp en profilering som opposition. Detta tär säkert hårt på moderaternas tålamod. Den första stora prövningen kommer med årets budget. Kommer socialdemokraterna att stödja den moderata budgeten? Om inte så sitter den moderatledda regeringen lös. En gemensam budget, som den senkomna uppgörelsen om Sim & Sporthallen vittnar om, kan knappast vara till gagn för socialdemokraterna om den inte innehåller klara socialdemokratiska inslag. Det senare knappast något angenämt för moderaterna med tanke på deras ursprungliga 20-punktslista.

Det är hög tid att m och s tillkännager vad man egentligen kommit överens om. Vi i Alvesta Alternativet, som känner till moderaternas kravlista, sitter nu och pricka av fråga efter fråga. Mer och mer förbryllade blir vi när vi ser utvecklingen. Vad är det egentligen man kommit överens om? Är det bara så att man delat de arvoderade förtroendeposterna mellan sig?