zonafranzen

67 miljoner kronor
67 miljoner kronor så mycket fattas i Alvesta kommuns budget 2016 om inte extra ordinära åtgärder vidtas omgående för att hålla nere årets prognotiserade underskott om 21 miljoner. Per Ribacke, s, avviserade i valrörelsen att han skulle få ordning på ekonomin. En ekonomi som visade på ett litet men dock överskott för 2014. Efter att han och hans centerpartistiske kollega tillträdde kommunalrådsposterna för 6 månader sedan har inte en enda åtgärd vidtagits för att påverka resultat i possitiv riktning. Tvärs emot har man istället tagit bort de stopp som den tidigare administrationen infört för att hålla kostnaderna nere. Detta har fått det resultatet att köpfesten tagit fart och anställningarna inom den administrativa sektorn ökat.

Kommunchefen, som har det övergripande ansvaret, har själv gått i spetsen genom att byta ut möblemanget i sammanträdesrummen och anställa en byggsamordnare på heltid och en central samordnare på 60%. Den senare dock tidsbegränsad. Dessutom har man tvingats till att återbesätta tjänsten som upphandlingschef, vilken utgjorde en del av besparingen 2014. Samtidigt har man på kommunledningskontoret ett besparingskrav på sig för 2016 på 2 miljoner.

Det sticker naturligtvis betänkligt i ögonen när man tar del av sparförslaget för kommunledningskontoret. En av punkterna utgör nämligen "Allmän återhållsamhet avseende löpande kostnader". Att plocka in 2 miljoner kronor inom följande områden "Nytt personaladministrativt system", "Besparing - inköp av standarddatorer" eller "Driftsättning av ny växellösning" är väl inte precis som man är övertygad om några större vinster i alla fall inte under det år som avses. Förmodligen måste man samtidigt göra investeringen.
Samma sak gäller "Utbyte av armaturer" vilket skall minska el- och värmekostnader. På lång sikt kan det innebära minskade el-kostnader men på kort sikt dvs under 2016 innebär det ökade investerings- eller driftkostnader.

De två sista punkterna skall väl räknas som intäktsförstärkningar där fler besökare på Virda Bad- och sportcenrter bibringar en del medel medan översynen av avgifterna inom Kultur- och fritidsavdelningen drabbar föreningar och besökare med ökade avgifter. Lite svårt också med hänsyn till att avgifterna på Virda Bad- och sportcenter redan har fått en höjning vid starten och att Hanaslövsbacken höjde liftavgifterna inför årets säsong. Återstår att plocka in lite högre avgifter av föreningslivet, som jag trodde alla ville slå vakt om.

När besparingarna ligger på den här nivån förstår säkert var och en att den nya politiska ledningen inte har några som helst idéer om hur man skall komma tillrätta med underskotten. Och inte gör man det genom att bygga nytt bibliotek i Moheda eller ny brandstation i Vislanda. Vad den här kommunen behöver är en kompetent ledning, som är kapabel att scanna av hela verksamheten och inte är rädda för att göra besparingar på lite högre nivåer.