zonafranzen

Vad vill egentligen moderaterna?
Pressen ville göra årets budgetdebatt till en intressant historia väl medveten om förra årets händelser. Men att moderaternas seger i det budgetbeslutet skulle upprepa sig såg moderaterna själva på ett tidigt stadium till att förhindra. Trots ånyo ett eget budgetförslag så gjorde man klart för allmänheten att man även detta år skulle avstå från att ta ansvar i regeringsställning för sin budget.

Om nu sanningen skall fram så var moderaternas budgetförslag en blåkopia av vad s, c och mp åstadkommit. De fragment till förändring som kunde skönjas var så obefintliga att man snarare undrar om man tagit fram de båda förslagen gemensamt än att två olika författare stod bakom var sitt förslag.

För att om möjligt ändå undvika att övriga oppositionspartier ånyo skulle stödja moderaternas budget så klämde man dit en miljon kronor för att utreda möjligheten att köpa in Folkets Hus och göra om lokalerna till skola. Bort skulle hyresgästerna i form av arbetsförmedling, försäkringskassa och affärsidkare. För dem skulle man kunna göra plats på andra platser i samhället. Inte ens biblioteket skulle vara kvar enligt Thomas Johnsson, oppositionsråd för moderaterna. Trots att biblioteket idag ligger dockat intill Hagaskolan. Ett villkor som Thomas i första led ställer vid ombyggnaden av Moheda-skolan. Här är han villig att kasta ut 7 miljoner kronor extra på ett nytt bibliotek vid skolan och skrota ett väl fungerande och centralt beläget bibliotek i centrum. Ett nytt bibliotek tillsammans med ytterligare skollokaler vill Thomas åstadkomma på grusplanen söder om Folkets Hus.

Här drömmer han om ett Icon-bygge också i Alvesta. 7-8 våningar med förutom skola och bibliotek också lägenheter och en skybar på takterassen med "underbar utsikt över Alvesta". Det konstiga är att man nöjer sig med 7-8 våningar när 17 skulle bräcka till och med Öman.

Några frågor måste man väl ändå kunna ställa till Thomas. Varför denna enorma skolbyggnation inne i centrala Alvesta? Här finns knappast något behov av ytterligare skollokaler eftersom tillväxten sker på helt annat håll inom kommunen och fortfarande i så litet omfång att inte finns underlag för denna jätteskola. Skulle man behöva fler undervisningslokaler så finns Stenlyckeskolan att tillgå. Den är redan dockad till Hagaskolan och går med ganska enkla medel att återställa för undervisning.

Att ta ifrån Alvesta-borna deras numera enda plats för föreningsaktiviteter med moderna förutsättningar för både film, teater och musik vore ett helgerån, men går väl helt i linje med Thomas filosofi. Vi har fortfarande i färskt minne när skolan också fick hand om den stora aulan på Grönkullaskolan. Ut åkte de fasta stolarna för att göra plats för undervisning. Samtidigt försvann i stort sett alla stora kulturarrangemang från platsen. Som väl var hade man Alvesta Folkets Hus att ta sin tillflykt till. Vad Thomas och hans moderatkompisar tydligen inte begriper är att de inkomstkällor Folkets Hus har i sina fasta hyresgäster bär upp hela rörelsen. De 275.000 kronorna kommunen bidrar med per år får man förutom 15 hyresfria dagarna för egen räkning också unika möjligheter för kommuninvånarna att bevista allt från konserter till hockey. Den dagen då man berövat Folkets Hus de ekonomiska förutsättningarna kan man inte ens som Thomas Johnsson tror bedrivar bio.

Det är klart att med ett sådant gökägg i sin budget kan man inte vinna en omröstning.

Frågan blir i stället varför modraterna egentligen lägger någon budget. Vill man inte vinna i den frågan? Vill man dessutom inte ta ansvaret om man vinner? Varför ställer man överhuvudtaget upp till val? Svaret är kanske att man på nuvarande sätt ändå känner att man styr och dessutom inte behöver ta minsta ansvar för följderna. Till det har man ju s, c och mp.
Och med välavlönade oppositionsposter i moderaternas händer så varför smutsa ned sig med arbete.