zonafranzen

Lönepolitiken i Alvesta kommun
För snart fyra år sedan fick jag politiskt slåss vilt för att Alvesta kommun skulle behålla inköpsavdelningen. Vår kommunchef ansåg då att vi inte hade medel till en inköpsavdelning utan hade i sitt budgetförslag en avveckling av densamma och de två tjänstemän som då var kopplade till densamma. Kommunchefen ansåg att det samarbetsavtal om inköp som vi då hade med Växjö var tilfylles. En uppfattning jag inte delade med kommunchefen. I en kompromiss med dåvarande kommunalrådet Mats Johnsson (m) kom vi överens om att behålla en av de två tjänsterna med motförslaget om att inte tillsätta en 60% tjänst på kultur & fritidssektorn. Vi hade också en plan för att kunna behålla båda de kompetenta tjänstemännen från inköpsavdelningen. En plan som kommunchefen genom att omplacera den dåvarande inköpschefen såg till att kullkasta med följd att den senare hittade nytt jobb utanför kommunen.

Det dröjde inte mer än några månader förrän kommunchefen kom tillbaka till politikerna och ville förstärka inköpsavdelningen med en tjänst. På min direkta fråga varför inte avtalet med Växjö var tillräckligt blev svaret att Växjö inte hade möjligheter att hjälpa oss med detta. Ett svar som betydde att kommunchefen aldrig tillfrågat Växjö om denna möjlighet innan hon la sitt första förslag.

Jag sitter nu med kommunchefens löneuppgörelse för året och kan konstatera att inte nog med att vi har en inköpsavdelning kvar så är den dessutom förstärkt med ytterligare en inköpare. Kommunchefen har dessutom sedan den infekterade debatten över inköpsavdelningens vara eller inte vara sett till att öka tjänstemannastaben i kommunledningen med en teknisk chef, en byggsamordnare, en kanslichef, en migrationssamordnare, en kulturchef och dessutom har lokalsmordnaren avknoppat sig med en säkerhets- och beredskapssamordnare.

Till detta skall läggas att vi fått en ny förvaltning (Kultur &Fritid) med en ny förvaltningschef. Hur detta rimmar med den spariver som utkrävs ute i verksamheterna är svårt att få ihop. Än mer när man ser resultatet av kommunchefens lönesättningar på sina närmaste tjänstemän (se bifogad lista). Den enda gemensamma nämnaren för denna lönesättning är att kommunchefen står bakom den. Här finns alltifrån förvalnngschefer till enskilda tjänstemän utan något som helst personalansvar men med lönesättningar som svårligen kan motiveras.

I listan finns rekryteringar som aldrig varit ute för gemene man att söka och också sådana som aldrig varit medtagna i det årliga budgetarbetet. Kommunchefen har kunnat agera på ett sådant sätt att hela kommunens lönepolitik rikserar att haverera samtidigt som de utvalda knappast kapa den hand som så generöst föder dem.

Ytterst ansvariga för detta är naturligtvis kommunaråden Ribacke och Haraldsson. De har under sin tid vid makten stillatigande åsett det hela. Vi vet att svaret på detta blir att det är en tjänstemannasak. Ett svar vi och allmänheten knappast kan acceptera.

Det återstår en sak för er kommunalråd att ta ställning till nämligen vad ni anser kommunchefen själv skall ha i lön efter detta. Den lönesättningen är det ingen annan än kommunalråden själva ansvariga för.

OBS Ingen av tjänstemännen nedan är bosatta Alvesta kommun och lägger således inte sin skattekraft i kommunen.