zonafranzen

Platsbrist inom äldreomsorgen!

Numera får vi också en officiell bild från Alvesta kommun om att det är akut platsbrist inom äldreomsorgen i Alvesta. Både när det gäller korttidsplatser som platser i särskilt boende flaggas det för stora behov. Samtidigt fortsätter bristen på lokalsamordning trots att vi fått en ny kommunledning. Slagsmålet om lokaler avgörs genom att förvaltningscheferna tävlar i att vara först att skriva kontrakt. Därför ser vi nu att gamla vårdcentralen, som skulle vara en utmärkt enhet för korttidsplatser och terminalvård, nu byggs om för uppskattningsvis 19 miljoner kronor till sju dagisavdelningar. Samtidigt lämnar man sex befintliga dagisavdelningar öde. I några fall är det privathyrda lokaler men de flesta är redan ägda  av kommunen eller genom kommunens bostadsbolag.

 

Ekvationen är svår att få ihop. Med dyra återställningskostnader av de gamla lokalerna till bostäder eller kontor samtidigt som den nya hyran byggd på ombyggnadskostnaderna på 19 miljoner och köpet av lokalerna från Landstinget spär på kostnaderna för skolan. Samtidigt tvingas nya lokaler byggas för äldrevårdens skriande behov.

Än mer uppseendeväckande är det då att åse hur hotellet tar över fler och fler av de handikappanpassade lägenheterna i Rådmannen till hotellverksamheten. Redan har fyra ettor tagits över av hotellet och ytterligare fem är på gång. Därefter blir ett helt block om nio enrumslägenheter ombyggnadsbart till en brandcell så de fullt ut kan nyttjas som hotellrum.

Man bävar vid tanken att vi numera har en kommunledning som säger sig värna om ekonomin och som samtidigt låter en hel avdelning lämpad för särskilt boende bli hotellrum. Vad kostar det inte att nyfabricera nio sådana lägenheter. En miljon per lägenhet räcker normalt inte så långt. Inte blir det bättre av att vi har ett helt komplex byggt för äldreboende som på sikt skulle svälja den nuvarande kön. Kommunen av någon anledning avsagt sig intresset av Rådmannen som äldreboende. Obegripligt med dess centrala läge och numera också i närhet till vårdcentral och apotek. På sikt måste hela Rådmannens bostadsbestånd återgå till en form av särskilt boende om kommunen skall ha råd att ta hand om sina åldringar i framtiden på ett värdigt sätt. Vi måste säkert ändå bygga fler äldrebostäder framöver men vi måste i nuvarande akuta läge utnyttjar det bestånd som redan finns.