zonafranzen

Centrumutveckling i Alvesta!
Ännu en butik försvinner nu från Alvesta Centrum. Hemmakväll avisera att man lägger ned verksamheten. Kommunstyrelsen hade uppe frågan vid sitt senaste möte genom ett medborgarförslag om tillsättandet av en grupp för centrumutvecklingen.
I sitt beslut hänvisade kommunstyrelsen till ett tidigare beslut i samma ärende nämligen en motion från moderaterna. Beslutet i fråga var ett fullmäktigebeslut från den 24 november 2015 vilket innebar att fullmäktige gav kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för framtida Alvesta centrum och också möjligheten för en saluhall i Alvesta.

Det måste bli en delikat uppgift för fullmäktige att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det tidigare beslutet från 2015. Det har alltså gått snart två år sedan fullmäktige gav kommunchefen uppgift att utreda frågan men någon rapport från denna utredning har till dags datum inte avviserats. På en direkt fråga från undertecknad till kommunstyrelsens ordförande vid kommunstyrelsens möte gav vid handen att någon sådan utredning inte gjorts. Ett minst sagt anmärkningsvärt svar från kommunarådet Ribacke, s, enär han med den vetskapen ändå anser ett medborgarförslag besvarat med just en hänvisning till den beslutade utredningen.

Detta är en grannlaga uppgift för kommunrevisionen att utreda varför inte fullmäktiges beslut verkställs. Vi fullmäktigeledamöter kan naturligtvis inte nöja oss med att konstatera att de beslut vi fattar i kommunens högst beslutande organ inte verkställs av ansvariga tjänstemän.