zonafranzen

Att vinna ett val – eller köpa det?

Den sittande majoriteten gick med självsäkerhet in i det senaste valet och räknade kallt med att man skulle få egen majoritet och slippa förlita sig på att oppositionen på något sätt skulle komma till hjälp. Det hade ju gått bra den senaste mandatperioden när moderaterna såg till att man fick majoritet i nämnder och styrelser. Men i bakgrunden fanns hotet att man inte skulle få igenom sin budget, vilket också blev fallet vid två tillfällen.

 

Nu gick inte valet som på räls eftersom socialdemokraterna låg kvar på sina 14 mandat liksom vänstern behöll sina 2 medan centern tappade 1. Hade inte Golnoush Lundén Faez räddat ett mandat i Alvesta genom en stark personvalskampanj i centrala delarna där hon knep 74 röster mot Thomas Haraldssons 12 så hade förlusten för majoriteten varit än mer svidande.

 

Trots motgångarna så sitter ändå s och c kvar vid rodret. Det som man tror är avgörande i ett val nämligen den politiska viljeinriktningen visade sig denna gång inte vara tungan på vågen. Nu handlar det mer om arvoderade poster och vad man kan få ut i pengar av sitt politiska engagemang. Inte längre om den politik man har lovat väljarna. Så både KD och M har en hel del att förklara för sina väljare.

 

Numera efter revidering av arvodesreglerna så har vi 19 hel eller deltidsarvoderade politiker. Största vinsten gjorde naturligtvis den sittande majoriteten som höjde flera av sina arvoden med mer än 50%. De nya arvodena innebär en ökad kostnad med 1,25 miljoner kronor per år eller 5 miljoner kronor under mandatperioden. Till detta kommer den uppräkning som görs vid nyår av riksdagsarvodena till vilka arvodena i kommunen är knutna.

 

Förändringen i den politiska ledarstrukturen är denna gång att Vänsterpartiet drar sig ut ur ledningen till förmån för Kristdemokraterna. Vänsterpartiet blir i stället stödparti åt majoriteten efter att också de slutit ett hemligt avtal med Ribacke.

KD, som gick till val på en moderat budget hade inget problem med att lämna den till förmån för en socialdemokratisk. De framförde inte mycket i sitt program inför valet mer än att man var emot att bygga kultur- och sportarenan. Efter valet ändrade de sig lite och kunde gå med på denna byggnation. Men förutsättningen var att det byggdes en ny ishall eller åtminstone att den befintliga renoverades. Någon sådant gick inte att skönja i den regeringsförklaring som presenterades.

Inte heller kravet på en utflyttning av 126:an blev tillgodosett. Dock kan utläsas att Kristdemokraternas trygghetsfrågor blev tillgodosett genom att man fick en kommunalrådspost om 25% specifikt för trygghetsfrågor, vilken besattes av KD:s första namn Jessica Johansson.

 

Varför Vänsterpartiet lämnade majoriteten för att i stället verka genom dekret är lite svårare att förstå. Antingen är man med och påverkar hela vägen eller ställer man sig utanför. Nu gör Vänstern varken det ena eller det andra utan skriver på ett hemligt avtal med Ribacke som borde gälla i fyra år. Hemliga avtal där partiets egna väljare inte får veta vad man gått med på är sannerligen inget man eftersträvar i en demokrati.

I bästa fall för partiet har man en hållhake på Ribacke då man sitter på utslagsmandaten. I annat fall är man bakbunden både till händer och fötter. Vi vet inte ens vad man fått ut ur programmet man nu skall följa. Kan anledningen att man håller sig utanför helt enkelt vara så att man inte vill ingå i ett samarbete med KD.

Avtalet med Ribacke gav dem dock en vice ordförandepost, en kommunstyrelseplats och också en fot in i KSAU vilket gör det möjligt att också Linnea Naess på deltid kan jobba politiskt.

 

Ytterligare ett hemligt avtal figurerar i den politiska uppgörelsen. Moderaterna, läs Claudia Crowley Sörensson, har ingått ett avtal med Ribacke. Vad som framkommit om detta avtal är att Ribacke skall se till att Moderaterna får samtliga vice ordförandeposterna i nämnder och styrelser trots att de enligt vallagarna är mindre än konstellationen Alvesta Alternativet och Sverigedemokraterna. Om hon skrev på avtalet skulle man också få behålla arvoderingarna för dessa uppdrag. Vad som ingår mer i avtalet är lika intressant för oss som politiskt parti som för kommuninvånarna och väljarna. Givetvis finns det något mer som Claudia Crowley Sörensson lovat Ribacke och som man av någon anledning inte vill delge kommuninvånarna.

 

Dessa punkter har fullföljts vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2022.Valen gick i moderaternas favör på samtliga punkter tack vare ett tiotal röster från majoriteten. Men enligt socialdemokraternas gruppledare Frida Christensson och centerpartiets Thomas Haraldsson hade båda partierna gett rekommendationer till sina ledamöter att lägga ned rösterna. Något som man inte tycktes följa eftersom övriga partier enbart hade fem röster tillsammans.

Det intressanta är att man från det hållet missat att webbkamerorna rullade och hela röstproceduren hamnade på webben. Nu ville det sig inte bättre än att just majoritetens handlande låg i fokus för sändningen. Här ser man hur den ”hemliga” omröstningen gick till och hur valhemligheten var svår att hålla då ledamöterna sprang omkring och förde samtal med andra ledamöter under pågående val. För den skarpsynte tittaren gick det att se hur en del faktiskt röstade antingen blankt utan att skriva något eller hur man aktivt skrev. Efter att sett filmmaterialet är det svårt att förstå hur man kan bedyra att man inte visste hur man röstade inom gruppen.

 

Den slutliga frågeställningen blir: Vart tog politiken och de politiska idéerna vägen. Glömdes dessa bort i ivern att få en eller kanske två rejäla arvoden?