zonafranzen

0-tolerans
Under en paus i fullmäktiges sammanträde i tisdags utsattes Alvesta Folkets Hus ordförande tillika gruppledaren för Alvesta Alternativet, Jan-Erik Svensson, för ett verbalt hot från en av toppolitikerna i kommunen. Hotet var direkt riktat mot Alvesta Folkets Hus verksamhet och bestod i att några kommunala medel skulle inte ges om inte Jan-Erik frivilligt lämnade ordförandeposten i folketshus-föreningen. En förening som Jan-Erik framgångsrikt lett i ett tjugotal år. Om han inte frivilligt lämnade ordförandeposten skulle politikern ordna en extra årsstämma och avsätta honom. Anledningen till det härska angreppet står inte att härröra till folketshus-föreningens verksamhet utan var tydligt och klart avhängigt Alvesta Alternativets valtekniska samverkan med SD. Med kommunalrådett Per Ribackes tidigare skarpa hållning om att inte tolerera hot eller trakasserier förväntar vi oss att han kraftigt fördömmer det inträffade och vidtar nödvändiga åtgärder. Enligt Ribacke skall alla hot beivras efter den norm av 0-tollerans som gäller i Alvesta kommun.