zonafranzen

Vallöften!

 

 

 

Som fritidspolitiker med många valrörelser bakom mig måste jag ändå påstå att denna tar priset när det gäller löften. Alla på riksplanet försöker övertrumfa den andre. Säger någon 10 miljoner säger nästa 20 miljoner. Statskassan tycks vara outtömlig. 10000 fler poliser, lika många sjuksköterskor för att inte tala om de 65000 lärar som kommer att saknas om några år. Här är skyhöga belopp i rullningen för att täcka upp kostnaderna samtidigt talas det vett och brett om att lönerna i dessa yrkesgrupper är alldeles för låga! Ni får förlåta mig men det hela börja bli en fars. Varifrån skall vi hämta dessa poliser, sjuksköterskor och lärare? Vi kan tala hur mycket som helst om dessa behov och anslå hur mycket pengar som helst men var uppbringar vi dessa människor? Samtidigt förstår nog varje väljare att alla dessa löften aldrig kan uppfyllas under den kommande mandatperioden. All sans och förnuft har flugit all kos i enskilda individers jakt på välavlönade riksdagsplatser. Det skulle vara välgörande om en enda politiker kunde träda fram och tala om de förslag som faktiskt är genomförbara utan att drabba gemene man.

 

Här pratas miljö på ett sätt som får en att tro att alla utgifter betalar sig själva. Stora bonuspengar om man köper el-bil. Ja till och med subventioner för inköp av el-cyklar. Laddstolpar skall finnas i snart sagt varje hörn och så långt som att ta betalt för elen har man ännu inte kommit. Hur finansieras framtida vägar och dess underhåll? Om fordonsflottan bara byts ut mot 10% el-bilar så innebär det samtidigt att skatteintäkterna minskar med lika mycket. Till detta kommer bonusen på inköpet, laddstolpar och själva energin. Givetvis måste de 9 kronor som idag utgör skatteinkomster på drivmedel att kompenseras på något sätt t.ex. genom obligatoriska km-räknare. Men sådant talar man naturligtvis inte om i valtider.

 

Inte heller på kommunal nivå slipper vi dessa ljusblå löften. Expansion till vilket pris som helst är lösningen för Alvestas lite knaggiga ekonomi. Investeringar på olika områden löses genom inflyttning till nya bostadsområden. Att utbyggnad av vägar och VA till dessa områden samt själva planeringen kostar stora medel vill man inte förmedla till väljarna. Det blir fullt sjå att få investeringarna att gå ihop även om man ser det i längre perspektiv. Till detta kommer ett ökat krav på samhällsservice i form av skolor och daghem. Även vård och omsorg ökar med detta. Att då försöka få väljarna att tro att allt är som ett självspelande piano är att i högsta grad underskatta väljarnas förmåga att tänka.

 

Till detta kommer idag en vision om 3000-6000 bostäder på öster. En vision som undanhölls kommuninvånarna när de första planförslagen över området var ute på remiss. Inte förrän det var dags för fastställande av planen drog ordföranden i nämnden för samhällsplanering, Hagart Valtersson, c, fram en vision och yrkade på att byggnadshöjden i del av området skulle höjas till det dubbla. Ingen fick ta del av bilden efter mötet förrän herrarna Ribacke, s, och Haraldsson, c, dök upp med den till Smålandsposten igår. Det antal bostäder man talar om är inte en stadsdel utan ett helt nytt Alvesta som skall inrymmas mellan nuvarande bebyggelse och Spånen. Varför man väljer att gå ut med detta som sin vision utan att ens yppa ett ord till övriga partier, möjligtvis undantaget för moderaterna, är obegripligt. Den enda intressanta i sammanhanget är att i juni talades det om en vision från Engaholm men nu är det plötsligt en vision från socialdemokrater och centerpartiet. Den här gången fick inte miljöpartiet ens vara med på ett hörn. Är det valfläsk man var ute efter så känns det nog vidbränt för många väljare när man ser att man förts bakom ljuset. 

 

I sådana lägen är det skönt att tillhöra ett litet lokalt parti där man anpassar sina löften till kommunens ekonomiska förmåga.