zonafranzen

Att bli grundlurad!
Jag har under hela mitt liv förlitat mig på att vår demokratiska grundsyn bygger på att man kan lita på folk även om de tillhör ett annat parti. När jag började undersöka den utredning som Konkurrensverket satte mig på spåret på så blev jag snart varse att mina tidigare tankegångar har varit en illusion. Efter att tagit del av diverse handlingar inser jag att jag blivit totalt grundlurad och förd bakom ljuset.

Ett mötesprotokoll dök upp från ett möte som jag själv deltog i men där jag kan gå ed på att ärendet aldrig varit uppe till beslut. Ändå finns det där justerat och med en beslutsformulering som inte stämmer överens med ärendets hantering. De båda signaturerna på protokollet är välkända politiker. Den ena en höjdare på regional nivå och den andre på en betydande plats i kommunpolitiken.

Samma mötesprotokoll hade dykt upp några dagar tidigare när jag efterfrågat det men då i ojusterat skick. Tjänstemännen på kommunkontoret kunde inte hitta några protokoll från möten i denna församling i diariet. Då plötsligt dök detta ojusterade protokoll upp från ingenstans. Efter ytterligare några dagar dök en hel rad med protokoll upp. Den som förde protokollen var åter på kontoret efter några dagars bortavaro och då visade det sig att han satt på dessa protokoll utan att diariefört dem. Inte heller fanns det något noterat om att protokollen i vanlig ordning hade anslagits på kommunens anslagstavla. Ett viktig sak om något beslut skulle kunna överklagas. Frågorna är många och blir inte mindre av att ett ojusterat protokoll dök upp. Vem satt på detta och varför måste man fråga sig? Ingen annan än den som skrivit ned protokollet kunde ha tillgång ett ojusterat protokoll.

Saken blir inte bättre av att ärendet handlade om tillsättandet av en tjänst och där protokollet anger att avtal skall skrivas med en fysisk person, som inte ens var bland de sökande för denna tjänst. Avtal skrevs dessutom samma dag med en helt annan juridisk person än vad protokollet angett. Eftersom det hela dessutom handlade om en chefsrekrytering är det mycket märkligt att om ärendet verkligen varit uppe till beslut varför handläggaren i form av personalchefen inte var närvarande.

Konkurrensverkets bedömning av ärendet blev att kommunen brutit mot upphandlingsreglerna, men enligt mitt förmenande är historien mycket allvarligare än så. Det finns inget politiskt beslut som verifierar att det överhuvudtaget beslutats om någon upphandling. De beslut som går att spåra handlar entydigt om en rekrytering av en chef. Inte på något ställe kan man läsa ut att det skall handla om en upphandling. Beslut saknas för utbetalningar på 1,2 miljoner kronor till ett konsultföretag. Jag kan inte göra annat än att anmäla händelsen till revisionen för en ordentlig utredning. Så är också gjort och jag förväntar mig att få en kallelse dit för att inför revisionen redogöra för mina iakttagelser.

Jag känner mig naturligtvis grundlurad, eftersom jag vid detta tillfälle ingick i den politiska majoriteten. Än värre är naturligtvis att jag, övriga partier i dåvarande majoriteten och flera partier i oppositionen blev förda bakom ljuset. Till de mest förfördelade hör naturligtvis de sökande till den tjänst som kommunen höll på att rekrytera. Det är personalpolitik när den är som sämst. Man är benägen att hålla med Thomas Hedevik, s, när han skriver i sin blogg "att något är ruttet i kommunen".

Vi lär återkomma i ärendet.