zonafranzen

Ibland kan man ha fel!
Ibland måste jag erkänna att jag har haft fel. Fel i den bemärkelsen att jag tyckt det var onödigt att lägga kommunala skattepengar på webbsändningar från kommunfullmäktige. Men stundom måste man erkänna att i vissa stunder kan det vara värt i alla fall en del av pengarna. Ett sådant tillfälle kom vid senaste fullmäktigesammanträdet under de sista skälvande minuterna när omröstningen om budgeten skulle hållas. Här hittar man faktiskt klara bevis på att det fanns en annan tingens ordning upplagd än vad som egentligen skulle spelas upp för menigheten. Spelat tog sin början när motförslaget till kommunstyrelsens förslag skulle tas fram. Plötsligt var ordföranden beredd att klubba för den mindre oppositionsgruppens förslag efter bifall från socialdemokrater. Inte ett ord hördes från den moderata bänken. Inte en antydan om att begära votering för sitt eget förslag. Vi i den mindre oppositionsgruppen hade insett att detta scenarium kunde inträffa och att vi i så fall i en slutomröstning var chanslösa eftersom vi knappast kunde räkna med moderaternas stöd i en sådan votering. När vi då valde att dra tillbaka vårt förslag så att moderaternas förslag blev motförslag kan vi tack vare webbkameran konstatera att det blev oro på den moderata bänken. Något hade inträffat som man inte hade tagit med i beräkningarna. Moderata ledamöter gick fram till den moderata ledningen för att tydligen få klartecken på vad man skulle göra i omröstningen. Givetvis blev tydligen svaret att man måste hålla fast vid sitt eget förslag. Allt annat hade varit otänkbart i den situation som uppstått. Man kunde knappast lägga ned sina röster än mindre rösta emot sitt eget förslag när man lagt ned sådan energi på att ta fram förslaget. Den lagda agendan riskerade att falla och så gjorde den också eftersom alla partier i oppositionen valde att lägga sina röster på moderaternas budgetförslag. När resultatet stod klart avslöjade kameran också en ovanligt tystlåten segrare. Men så gick det väl inte helt efter ritningarna denna måndag. Tisdagens mediebevakning kunde konstatera att moderaterna inte alls var så pigga på att ta över makten. Moderatledningen med Thomas Johnsson i spetsen försökte påskina att budgetarna var så lika att s, c och mp kunde fortsätta att regera med moderaternas budget. Dessutom hade vi i oppositionen enligt Thomas Johnsson bara röstat som vi gjorde som ”en protest mot socialdemokraterna och för att sätta Ribacke i en knepig situation”. Vi betackar oss naturligtvis från dylika befängda analyser även om vi nu förstår att moderaterna vill lägga skulden på någon annan när den upplagda taktiken föll som ett korthus. Men var verkligen moderaterna beredda på att låta minoriteten genomföra bygget av äldreboendet för 200 miljoner, som man under debatten sade sig varken ha medel till eller behov av? Det finns många frågor att ställa till moderaterna efter detta. Ta gärna en titt på webbsändningen från kommunfullmäktiges junisammanträde, vilken finns på www.alvesta.se.