zonafranzen

Jag har väntat och väntat!
 Bilden hämtad från en chefsträff i Ronneby där kommunalrådet Per Ribacke, s, går igenom det politiska landskapet i Alvesta kommun med ett uppseendeväckande material.

 ___________________________________________________________________________    

Jag har väntat och väntat på ett svar från någon i moderaterna. Någon på länsnivå eller någon på riksnivå. Trots upprepade påstötningar både på länets moderatledare Suzanne Frank och partiledare Ulf Kristersson har svaren uteblivit. 

Ulf i synnerhet har en otrolig förmåga att snabbt slå till mot varje händelse där han tror att han kan ta hem en och annan poäng. Men när händelsen uppstår i det egna partiet på en relativt hög nivå då förblir även Ulf Kristersson förvånansvärt tyst.

 

Om man nu inte inom moderaterna avstår från att städa den egna trappan hur mycket trovärdighet har man då kvar när man titt som tätt är ute efter att påpeka andras brister.

 

Att jag med mer än 50 år i det politiska livet blir utmålad som en nazist gör mig naturligtvis oerhört arg men kanske mest besviken på att upphovsmannen till detta står att finna hos en hög lokalpolitiker inom moderaterna i Alvesta. Att jag som i hela mitt politiska liv stått på barrikaderna för demokratin, sanning och rättvisa nu plötsligt utpekas som nazist och det av en kollega i fullmäktige.

 

Bakgrunden är att vi hade en eminent karikatyrtecknare på kommunchefsstolen ett kortare tag.

En bild över ”det politiska landskapet” med herrar kommunalråd i centrum och med oss i Alvesta Alternativet tillsammans med SD placerade bakom en mur långt till höger visade kommunalrådet Ribacke upp på en chefsträff i Ronneby. En bild som kom oss övriga ledamöter till del i fullmäktige efter att bilden hamnat på Facebook (se bilden ovan). Redan detta såg vi som mycket osmakligt från kommunledningens sida.

 

Efter det dök plötsligt uppgifterna om ytterligare en bild upp via uppgifter till Smålandsposten. En bild föreställande mig iförd någon slags nazistuniform. En bild som Thomas Johnsson visat upp för några andra moderater, därav vissa reagerade kraftigt och framförde åsikten att den aldrig fick visas upp i fortsättningen. Trots detta fick Smålandsposten i våras tips om den här bilden och dess existens.

 

Jag har väldigt svårt att acceptera att en politiker oavsett syftet pekar ut en annan politiker som nazist. I synnerhet med den bakgrund som denna rörelse har gjort sig känd för. Att Ulf Kristersson och övriga höga moderata företrädare väljer undvika att svara på min begäran om ett meningsutbyte i ärendet gör mig ännu mer frustrerad.

 

I en sms-konversation med Thomas Johnsson dyker uppgiften upp om ytterligare en bild med nuvarande landstingsrådet Robert Olesen och moderaternas förra kommunalråd Mats Johnsson. Vad denna bild har för budskap är ännu så länge förbehållet uppgiftslämnaren Thomas Johnsson. 

 

Vad som förvånar är att moderaterna genom sin gruppledare Gunilla Gustafsson var snabba och ta upp socialdemokraten Edina Maslacs uppseendeväckande chat på fullmäktiges senaste möte. Moderaternas inställning var i detta fall glasklart över olämpligheten. Det borde vara svårt att kasta sten när man sitter i glashus. Jag tog senare upp frågan via mail med Gunnila Gustafsson om dessa båda allvarliga handlingar i nyanser av brunt. Det var hedersamt att Gunilla snabbt svarade att hon skulle ta upp frågan med Thomas. Men något resultat har jag ännu inte inhämtat.

 

Politikerna i Alvesta skrev för någon tid sedan (13.4 2021) under en ”Deklaration för en stark demokrati”.

 

Genom att skriva under deklarationen åtar sig Alvesta kommun att verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet, att arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och att bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

 

Det bör påpekas att också moderaterna i Alvesta tillhörde undertecknarna.