zonafranzen

Vad händer nu i kommunhuset?
 Tjänsteskrivelsen som tydligen författats av politikern Per Ribacke och inte av kommunchefen.

 

 

Frågan om vad som nu händer i kommunhuset måste ställas efter att en kallelse till extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen gått ut under torsdagen. Motivet för de extra sammanträdena är naturligtvis det återremitterade ärendet om idrotts- och kulturarena vid den nuvarande sport och simhallen. Ett beslut som inte föll kommunstyrelsens ordförande på läppen och nu skyndsamt måste behandlas för att åter kunna tas upp innan valet.

 

Men det som faller en i ögonen är kanske inte den nya sammanträdesrundan utan mer en av handlingarna som medföljer kallelsen nämligen tjänsteskrivelsen.

 

En tjänsteskrivelse är som det låter en sammanställning och ett förslag till beslut från den ledande tjänstemannen. I dessa frågor har kommunchefen stått för skrivelsen och också de beslutsförslag som medföljt. Men denna gång är skrivelsen undertecknad kommunstyrelsens ordförande. Vi kan redan nu slå fast att en politiker aldrig kan räknas som tjänsteman och i det här fallet håller den självutnämnde skribenten så låg kvalitet att förslag till beslut helt avsaknas.

 

Med ett sådant beslutsunderlag tar spekulationerna naturligtvis full fart. Varför undertecknar Per Ribacke en tjänsteskrivelse? Varför är kommunchefen, som haft skrivningarna i ärendet tidigare, plötsligt borta? Varför saknas ett beslutsunderlag till kommunstyrelsens arbetsutskott?

Frågorna blir bara fler och fler och gör att man börjar undrar om Ribacke fått samma hybris som så många andra ledargistalter drabbats av och utmynnar i att de inte litar på någon annan än sig själv. Följden blir som i det här fallet att man saknar tillräckliga kunskaper för den nya roll man tar på sig.

 

Än värre vore att Ribacke saknar förtroende för kommunchefen och dennes arbete med en tjänsteskrivelse i det här ärendet och därför tar på sig att själv utforma texten. Om det ändå vore så att det finns giltigt förfall för kommunchefen så finns det fler dugliga tjänstemän som kunnat utforma en mer relevant text med tillhörande beslutsförslag.

 

Nu blir det ytterligare ett exempel på en politiserad text av ett kommunalråd som efter snart åtta år ännu inte lärt sig de demokratiska spelreglerna och kommunallagens intentioner. Ett dilemma för socialdemokraterna men än mer pinsamt för centern och vänstern som dras med i dessa handlingar utan invändningar.