zonafranzen

Snålheten bedrar visheten!
Snålheten bedrar visheten. Det uttrycker bekräftas verkligen vid de pågående VA-arbeterna på Åredavägen i Hjortsberga. Vid den första etappen undvek man av ekonomiska skäl att byta en upprostad och spräckt brunn eftersom detta skulle hamna på reparationskontot. Detta reparationskonto fick sig en rejäl törn när man stängde ventilen i brunnen i samband med arbeten på etapp 2. Då gav den redan anfrätta brunnen definitivt upp och tvingade fram en akutåtgärd. Den nyasfalterade gatan blev uppgrävd, en ny brunn installerades och allt var frid och fröjd utom för reparationskontot som förutom brunnsbytet nu också fick genomgå en ny uppgrävning, en ny fyllning och en omasfaltering. Var finns de ansvariga som borde vetat bättre än att låta en reda spräckt brunn bli kvar när allt annat byts ut.