zonafranzen

Finns det beslut om nedläggning av Bryggaren?
Nu har man bestämt att äldreboendet Bryggaren skall läggas ned eller har man det? Det nedläggningsbeslut som fattades hade klara kopplingar till att ett nytt äldreboende skulle stå klart att ta emot de boende på Bryggaren den dagen beslutet skulle genomföras. Nu har det inte blivit något nytt boende men ändå sparkar man igång en nedläggning trots att det i dagsläget inte finns några platser på övriga äldreboenden till alla boende på Bryggaren. Man häpnar inför den brådskar som man visat upp för att genomföra nedläggningen. Plötsligt får de boende ett brev som ger dem tre veckor på sig att välja var i kommunen man vill flytta! Ett brev som dessutom hävdar att Räddningstjänsten dispens redan löpt ut. En sanning som visade sig inte överensstämma med verkligheten. Räddningstjänsten arbetar inte med dispenser och först nästa år kommer man att ta ställning till vilka åtgärder som krävs om verksamheten skulle fortsätta som särskilt boende eller någon annan verksamhet skulle ta över anläggningen.

När man från förvaltningsledningen får höra att man i Alvesta bor alldeles för länge på ett särskilt boende än i övriga Sverige tror man knappast sina öron. Att snittiden i landet är 2 år på ett särskilt boende medan det i Alvesta är 4 år borde vi väl vara stolta över. Det visar bara att man får en god omvårdnad och trivs i sitt boende. På det vill tydligen förvaltningsledningen råda bot på genom att flytta de boende till övriga delar av Alvesta kommun. Att detta kommer att få allvarliga konsekvenser för de boende kan man med lätthet räkna ut. De besök man fått från nära och kära i sin omgivning kommer naturligtvis att minska dramatiskt den dag besökaren inte längre ha möjlighet att ta sig till ett boende utanför Alvesta centrum. Livskvalitén kommer naturligtvis att minska när många besök framöver kommer att utebli. Dessutom skingras de boende till olika boenden runt om i kommunen. Den gemenskap man hunnit skapa under sin tid på Bryggaren skall byggas upp på nytt på ett annat boende och hur lätt gör man det?

Agerandet får också konsekvenser för människor runt om i kommunen. De tjugotalet platser som för tillfället finns lediga runt om i kommunens äldreboende reserveras nu för de boende på Bryggaren medan de i Moheda, Vislanda, Grimslöv och Lönashult som har behov av en plats vackert får se tiden ann. Är detta en human äldrevård? Är det så här vi belönar vår äldre befolkning som under sitt arbetsliv varit med och byggt upp vår sociala välfärd? De trygghetsboenden som man så vackert pratar om är ännu inte påbörjade och är heller inget alternativ för de boende på Bryggaren. Att hyra platser i Växjö måste väl ändå vara en sista desperat åtgärd i synnerhet om det skulle handla om dryga 20-platser som är fallet i nuläget.

Finns det inte någon i den politiska ledningen som kan inse stolligheten i detta beslut. Bryggaren har goda förutsättningar att leva vidare som ett särskilt boende lång tid framöver. Förutsättningarna är ypperliga även om kravet från Räddningstjänsten om sprinkler kommer att åläggas, så är detta inget större hinder att åstadkomma om viljan finns. Kostnaden för att sprinkla byggnaden är försumbar jämfört med att bygga ett nytt äldreboende med 45 lägenheter.

Lars-Olof "Zona" Franzén
Alvesta Alternativet