zonafranzen

Vi sitter risigt till!!!
Det är lätt att skylla på andra, som kommunchefen Kristiina Kosunen Eriksson gör när det gäller tjänsterna på upphandlingsenheten. Dåvarande kommunalrådet Mats Johnsson får nu ta hela skulden trots att det inte var hans fel att det hela slutade så illa. Jag var som vice ordförande med när förslaget om att lägga ned hela upphandlingsavdelningen lades fram för den politiska ledningen. Jag tog striden med kommunchefen om förslaget som jag ansåg helt förkastligt eftersom vi hade en väl fungerande upphandlingsavdelning, som dessutom var i stort sett självfinansierad. Kommunchefen hävdade av vi måste göra besparingar med dryga 2 miljoner på kommunledningskontoret och därför denna neddragning på tjänster. På min direkta fråga hur vi skall klara våra omfattande inköp utan en upphandlingsavdelning blev svaret att vi har avtal med Växjö kommun så de kommer att göra jobbet åt oss. Att det inte skulle bli någon besparing av att Växjö gjorde tjänsterna åt oss fick vi inte någon förklaring till och senare visade det sig att kommunchefen aldrig hade haft något löfte av Växjö i frågan.

Jag drev frågan till sin spets och fick också Mats Johnsson med mig på att behålla upphandlingsavdelningen dock med en tjänst mindre. Dessutom fick jag offra 40 % av en tänkt heltidstjänst på kultur- & fritidsavdelningen för att rädda kvar upphandlingsavdelningen. Med vetskapen om att vi hade två väldigt duktiga medarbetare på upphandlingsavdelningen arbetade jag vidare på att kunna behålla båda kvar i den kommunala organisationen. Döm om min förvåning när jag fick vetskap om att det var den dåvarande inköpschefen som skiljdes från sina arbetsuppgifter till en tjänst som kontroller. Att nuvarande regionstyrelsen var snabb till att rekrytera henne var föga oväntat. Som framgår av kommunchefens uttalande i Smp den 14.1 är det inte fullt så enkelt att rekrytera kunnig personal.

Några månader senare fick Mats och undertecknad besked av kommunchefen att den kvarvarande inköparen var så arbetsbelastad att man måste rekrytera en tillfällig förstärkning. Vi fick också besked om att Växjö inte kunde bistå oss med den hjälp som kommunchefen tidigare använt som argument för att ta bort hela upphandlingsenheten. En rekrytering genomfördes i juni medan vi någon månad senare fick besked att också den andra av de båda tjänsterna på upphandlingsenheten skulle lämna oss i september. Kvar blev den förstärkning, som tillträdde i juni och som kommer att vara mammaledig från februari.

Resultatet av denna hantering ser vi nu. Och detta kaos kan vi inte lasta Mats Johnsson för.
Dessutom känns det som om Mats Johnsson och vi andra politiker förts bakom ljuset. Kravet på besparingar känns ovidkommande när man studera personaltillsättningen på kommunledningskontoret. Istället för en kultur & fritidschef fick vi två tjänster med en merkostnad på 700.000 kronor, vi fick en lokalsamordnare på 80% av en lön på 62.000 och dessutom skall en kanslichef anställas från och med halvårsskiftet. Ovanpå allt ihop har vi fått en fast kommunchef för 84.000 i månaden och höjda politikerarvoden med 1,5 miljoner kronor per år. Allt detta belastar kommunledningskontoret, som inte hade ekonomiska muskler att behålla upphandlingsavdelningen, som var till stora delar självfinansierad.