zonafranzen

Fel mottagare!
De båda kommunalråden Ribacke (s) och Haraldsson (c) skriver i ett brev att Trafikverket med sitt förslag om sänkta hastigheter på järnvägen innebär "hjärtinfarkt för vår infrastruktur". Vad de båda kommunalråden drabbats av för åkomma framgår dock inte. Men något måste det vara enär Trafikverkets förslag bygger på det faktum att järnvägsnätet, inte minst i våra delar av landet, lider av ett långt framskridet eftersatt underhåll. Ett faktum som varit välkänt under lång tid. Trafikverket gör egentligen bara vad som är självklart nämligen vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra allvarliga olyckor. Nu vill herrar kommunalråd i Alvesta att Trafikverket skall ändra sitt beslut och köra vidare på de slitna spåren tills åtgärder kunnat vidtagas. Var i bottna denna okunskap? I den position dessa båda herrar befinner sig borde de förstå att de adresserat brevet fel. Det är inte bara för Trafikverket att åka ut och byta räls och växlar. Medlen till dessa åtgärder saknas och det är riksdagen och ingen annan som ställer dessa medel till förfogande.

100 miljarder behövs minst i ett första läge för att komma tillrätta med det bristande underhållet. Pengar, som Ribacke och Haraldsson utan mandat från kommunfullmäktige, hellre vill lägga på en höghastighetsbana än på att upprusta det befintliga järnvägsnätet. Det är kanske mer lägligt att Ribacke påverka sin statsminister om detta skriande behov och att Haraldsson upplyser Annie Lööf om det kaos som är nära förestående i vårat stambanenät.

Det hela kanske ändå skall ses positivt på det vis att herrarna har upptäckt att en satsning och förstärkning av den nuvarande järnvägen är att föredra framför gigantiska medel till en höghastighetsbana. Nu talar till och med Löfven om att vi måste flytta gods från väg till järnväg och det måste betyda att en omprövning av höghastighetsbanan är på gång till förmån för en upprustning av det befintliga järnvägsnätet.

Det förslag som lanserades av fyra partier i Alvesta är nu kanske möjligt att kunna samsas om i alla fall lokalt i Alvesta. Väl mött i samtal om denna fråga.