zonafranzen

Brännvinsadvokat.
Fullmäktiges ordförande i Alvesta, Bertil Olsson, sätter verkligen nivån på debattklimatet när han använder epitetet "sämre än en brännvinsadvokat" på debattinlägget av en interpellationsställare. Att det var undertecknad som var motdebattören borde inte förringa allvaret i Bertil Olssons inlägg. I fullmäktige efter fullmäktige manar herr Olsson ledamöterna till en hög nivå i debatten. Om denna höga nivå lägger ribban på ordförandens egen nivå så måste man nog beteckna gällande debattnivå som tämligen låg. Men så blir det när argumenten tryter och annat än sakfrågan blir ett inslag i debatten.

Att både Bertil Olsson eller kommunalrådet Ribacke, s, vill skjuta sakfrågan under mattan är lite häpnadsväckande. Dels därför att problemet egentligen handlar om de metoder moderaterna och kommunchefen använt sig av och ingen skugga hade behövt falla på socialdemokraterna om inte Bertil Olsson ställt upp som någon slags skyddsängel för kommunchefen. Dels för att man i vanliga sammanhang brukar stå upp för demokratin och de demokratiska principerna.

Att Thomas Johnsson, m, gör allt för att förringa händelserna är däremot inte så underligt. Det är ju han och moderaterna, som genom sitt agerande tillsammans med kommunchefen ställt alla demokratiska begrepp på ända. Att försöka förhindra att interpellationen ens får ställas med den obegripliga motiveringen att händelsen var något år tillbaka i tiden och att man redan hade fått ansvarsfrihet för det året var inte annat än ett eget påhitt av Thomas Johnsson. Det finns inget i kommunallagen som begränsar frågeställningen till en viss tidsperiod. Är det så att det berör fullmäktiges eller nämnders arbetsområde så är det fritt fram. Men vill man sopa något under mattan så tar man till vilka medel som helst. Som väl är står kommunallagen över Thomas Johnssons, m, egna tolkningar.

Det var faktiskt på tiden att fullmäktige själva fick vetskap om vad som händer i kulisserna och händelser som påverkar fullmäktiges eget arbete.