zonafranzen

S uppgång och fall i Alvesta
 
 
Kan denna bild bättre illustera socialdemokratins uppgång och fall i Alvesta.
 
Arvid Alvén under många år socialdemokraternas starke man i Alvesta var den som höll i trådarna när folkhemmet byggdes i Alvesta. Han skötte både kommunen och dåvarande bostadsstiftelsen Hjorthagen på ett för Alvesta och dess skattebetalare fantastiskt sätt. Hans energiska arbete skapade moderna och trivsamma bostadsområden tillsammans med arkitekt Claes Knutsson. Deras policy var att bjuda alla boende oavsett bostadsområde en öppen och grön miljö. Stora grönområden och villabebyggelse med en sida alltid öppen mot ett grönområde. Resultatet blev Rönne myr, Rönnedal och Påvelsgård där många Alvesta-bor fann sitt första egna moderna boende.
 
Nu har en annan socialdemokrat i form av Per Ribacke stigit in i Alvéns roll både i kommunen och i bostadsbolaget AllboHus. Resultatet kan vi nu så smått börja skönja. 81 välbyggda lägenheter hamnar nu under grävmaskinernas angrepp. Rivningen resulterar i att bostadsbolaget drabbas av kostnader i storleken 12 miljoner kronor.
 
Ett öppnare bostadsområde pratar unga socialdemokrater om som motiv till beslutet. Precis som om inte Rönnedal redan innan hade rejäla grönområden. Kasten inom socialdemokratin i Alvesta är idag tvära. Samtidigt som man pratar om att öppna upp området i Rönnedal drar man igång en nybyggnation i Rönnemyr. Två höga hus skall trängas in på den grönyta som tills nu varit en oas för de boende. Placeringen gör att husen längs Stenlyckegatan hamnar i skuggan av nybyggnationen och det solljus som man tidigare kunnat uppleva på uteplatser och balkonger starkt begränsas. Vem som skall bosätta sig i dessa nya bostäder och dessutom är beredda att betala 8000 kronor i hyra är fortfarande lite frågetecken över i synnerhet som den kö som AllboHus sade sig ha inte innehöll 20000 namn utan 4500. Av dessa tappade många sina köpoäng för att de inte varit inne på hemsidan under det sista året.
 
I detta läge startar man upp ytterligare en byggnation jämte det ännu bara grundlagda huskroppen. Att den som sa sig hade som huvuduppgift att ställa ekonomin tillrätta har ännu inte ens avslöjat hur han tänkt sig finansieringen av den påbörjade rivningen. Fallet kommer att bli hårt för socialdemokraterna i Alvesta om man inte börjar tänka om hur man i fråga efter fråga hanterar intressen som rör kommunens invånare och deras skattemedel.
 
Lars-Olof Franzén                  Jan-Erik Svensson                      Isabel Barindelli
 
Anders Sandgren                 Juan-Carlos Moreno                       Jan Franzén
 
                                    Alvesta Alternativets fullmäktigegrupp