zonafranzen

Ett affärslöst centrum?

AllboHus och kommunledningen är tydligen överens om att ”subventionerna" på affärslokaler i Alvesta centrum måste bort och marknadsmässiga hyror införas. 1500 kr/kvm är tydligen en nivå som AllboHus fastnat för som marknadsmässig. I alla fall är det den siffran man presenterat för en affärsidkare på Storgatan. En siffra som kommer att vara svindlande för flera av de butiker som idag bedriver sina butiker i centrala Alvesta. För det första kan man ifrågasätta om 1500 kr/kvm är marknadsmässig hyra med det kundunderlag som butikerna i centrum har att leva på., För det andra måste väl ändå en viss hänsyn tas till vad man får för pengarna! De flesta lokalerna har från början erbjudits helt rena utan någon form av inredning. Som jämförelse kan nämnas att det planerade 5-våningshuset vid Björklöven skulle få en hyresnivå på 1450 kr/kvm och då handlar det om en fullvärdig lägenhet.

 

Vad i subventionerna består av är det ingen som förklarat. Vi vet att AllboHus gjort en hyrestrappa för nya affärer för att ge dessa affärsidkare en möjlighet att etablera sin verksamhet. På så vis har AllboHus skaffat sig en hyresgäst som på längre sikt också kunnat utveckla sin verksamhet och bli en stadig kund hos bolaget. Alternativet hade varit en tom lokal som enbart varit tärande för bolagets verksamhet. Vi vet också att ingen av AllboHus fastigheter i Alvesta centrum är av nyaste datum med undantag av Riksdagsmannen som innehåller apotek och vårdcentral. Därför dras dessa fastigheter inte med några svindlande kostnader i synnerhet som de åtgärder som gjorts med affärslokalerna är mer eller mindre försumbara.

Att jämföra oss med hyressättningen i Växjö centrum är inte rimligt med tanke på det kundunderlag som ändå rör sig där. Affärerna får vika för restauranger och caféer något som tydligen AllboHus också annamat. Men både för Växjös och i synnerhet för Alvestas del så är överetableringen inom dessa områden redan ett faktum.

 

Att kommunalråden Ribacke, Haraldsson och Johnsson redan tagit över ledningen av AllboHus, även om det sker formellt först efter bolagsstämman i april, ses väl  genom detta som ett faktum. Bortglömt är moderaternas utredning om ett attraktivt centrum. I stället kan vi komma att se ett döende centrum format av ledartrio utan vetskap om att marknadspris är det pris som marknaden har möjlighet att bekosta.

 

Att kommunledningen är totalt blind för den verklighet som finns fem våningar ned är för mig fullständigt obegripligt. Inte nog med att affär på affär försvinner utan också stora arbetsgivare i centrum som Migrationsverket, Trafikverket och nu också kanske Arbetsförmedlingen. Dess personal utgjorde och utgör också ett bidrag till handelns omsättning 

 

En vädjan till kommunledningen blir trots allt att ta ert förnuft till fånga och låt marknaden och inte AllboHus bestämma vad som är marknadshyror i Alvesta centrum. Detta för att också Alvesta behöver ett levande centrum.