zonafranzen

Kommunen måste kavla upp ärmarna.
Den pågående pandemin kommer att sätta stora avtryck på både kort och lång sikt för Alvesta kommun. De medicinska följderna ser vi redan även om vi inte vet om vi bara är i början på denna pandemi. Stora resurser krävs från både stat och region för att bekämpa och stoppa upp virussmittan. Konsekvenserna för samhället i stort både på kort och lång sikt är förödande och kräver att planering inför ett helt annat liv än den ständiga tillväxt vi nu har upplevt.
 
Mer än 40% av bruttonationalprodukten kommer från vår konsumtion. En konsumtion som plötsligt har gjort tvärstopp och drar med sig stora delar av vårt näringsliv. Konkurserna har redan ökat kraftigt och mängder av företag permittera eller säger upp sin personal. Resultatet blir naturligtvis en kraftig arbetslöshet på sikt med minskade skatteintäkter och ökade sociala kostnader. Redan nu efter bara ett par veckor ser vi omsättningen i vissa butiker gått ned med 60-70 % vilket naturligtvis betyder stora svårigheter om inte rent katastrofala följder för många lokala handlare. Uppmaningen att folk skall fortsätta handlar för att rädda sina lokala företag rimmar illa med andra uppmaningar om att se över sin ekonomi och diskutera med banken om lägre boräntor. 
 
Att skjuta upp räkningen för VA eller renhållning är knappast en hjälp utan snarare ytterligare en kvarnsten runt halsen på småföretagaren. Detta får ungefär samma effekter som en uppskjuten arbetsgivaravgift eller företagslån mot 6 % ränta. Detta innebär att allt skall hämtas igen när affärerna börjar rulla igen och då med följden att man skall belasta företaget med dubbla, tredubbla eller fyrdubbla räkningar beroende på hur länge nedgången håller i sig. 
 
Vi måste också ta med i beräkningarna att väldigt mycket av vår produktion är exportberoende framförallt till länder inom EU, Storbritannien och USA vilka vi kan se hittills ha drabbats än hårdare än vad vi gjort. Innan omvärlden kommit tillbaka till Den situation vi hade innan pandemin måste vi nog räkna med år i stället för månader.
 
Med den oro som skapats på arbetsmarknaden måste vi nog räkna med att kommuninvånare kommer att få svårt att lösa sin ekonomiska situation. Hushållen är uppbyggda kring två inkomsttagare och skulle någon bli utan arbete så kan konsekvenserna bli förödande.
 
Detta är bara att skumma framtida problemställningar lite på ytan men visar på att kommunen redan idag måste förändra den liggande budgeten och börja diskutera de problem som kommunen omgående måste ta tag i. Det är alltifrån investeringar till arbetssituationen, de sociala frågorna m.m. Vilket samhälle vill vi ha när pandemin lagt sig i världen? 
 
Bara en sådan fråga som den lokala handelns överlevnad i kommunen måste behandlas. Utan en normal omsättning riskerar våra butiker att slås ut och en åtgärd är att gå på regeringens linje om hyresreducering i de av kommunen ägda affärs- och restauranglokalerna. 40-50% reducering av hyran under tre månader innebär att staten stöttar med halva beloppet. Det är egentligen inget val för AllboHus AB för i en förlängning kan det innebära att de inte har några hyresgäster alls i framtiden. Samma reducering bör kommunen rekommendera också de privata hyresvärdarna att göra.
 
Vi måste också förbereda oss på att vi kan få långvariga permitteringar från olika delar av industrin. Vilket i sin tur måste tvinga fram åtgärder från vår arbetsmarknadsenhet. Det finns andra företag som på grund av stängningen av gränserna nu står utan tillgång på arbetskraft. Kommunen måste bistå båda dessa sidor genom ett aktivt engagemang. Det kommer säkert att finnas mycket driftiga personer, som nu blir permitterade och kan hjälpa till med att få igång hjulen.
 
Det finns oändligt mycket mer att ta upp och hitta lösningar på. Och jag anser att det är vår uppgift som folkvalda att visa på att vi kan axla de uppgifter som väljarna faktiskt ha gett oss förtroende över. I en svår tid måste vi kasta politiska meningsskiljaktigheter bakom oss och jobba fram lösningar som ger medborgarna den trygghet de eftersträvar.