zonafranzen

Ebberöds bank

Ebberöds Bank var en fiktiv bank som omnämns i ett folkligt teaterstycke. Bankens policy var att erbjuda en hög inlåningsränta men samtidigt bara ta hälften så hög ränta vid utlåning. En affärsidé som ur kundperspektiv var lysande men ekonomiskt ohållbar.

 

Det är inte utan att man måste dra paralleler med AllboHus Fastighets AB när man tar beslut om att riva 3 fastigheter i sitt bestånd men kanske tvingas sälja av vinstgivande fastigheter för att få råd med rivningen. Genuina fastigheter med stomme av platsgjuten betong innebär med dagens krav på återvinning också stora kostnader. Medel som inte finns till förfogande inom bostadsbolaget och därför föranledde bolagets presidie att ge bolagets VD i uppdrag att ta fram förslag på objekt som kunde avyttras för att ge utrymme åt en rivning. Detta i sin tur innebär att fastigheter som idagsläget ger intäkter försvinner ur beståndet och försämra ytterligare bolagets ekonomi.

 

Samtidigt har man också försålt delar av kvarteret Kulturen (grusplanen mellan Folkets Hus och ICA) till samhällsbyggnadsförvaltningen. Motivet i detta fall är inte att man behövde frigöra kapital utan enligt VD:n att kommunen ville köpa tomten. Det förklara inte varför bolaget med stort behov av kapital säljer den centralt belägna tomten om 2000 kvm till vrakpriset om 310.000 kronor. Ett pris som säkerligen inte samhällsbyggnadskontoret kommer att sälja tomten vidare för. På frågan om priset får man av ordförande Ribacke besked om att det är bolagets bokförda värde som bestämt priset. Ett besked som motsägs av VD:n. Han uppger att det inte finns något bokfört värde eftersom tomten är en del av skolfastigheterna i kvarteret och den är ännu inte avstyckad.

 

Det börjar likna den policy som Ebberöds Bank tillämpade. Gör man sig av med sina tillgångar, som ger bolaget utvecklingsmöjligheter, samtidigt som man drar på sig kostnader för att minska kostymen ytterligare så blir den ekonomiska situationen ohållbar.

 

En bolagsstyrelse med samtliga tre kommunalråd i de ledande rollerna har uppenbarligen svårt att skilja på vilken stol man sitter på och följaktigen också vilka lagar som styr de olika verksamheterna.

Våra farhågor besannas när den politiska ledningen går in och försöker detaljstyra det kommunala bostadsbolaget utan att se till bolagets bästa utan mer till sina politiska ambitioner. I ett sådant läge är de kommunala bolagens roll överspelade.