zonafranzen

De ruinerar hederligt folk.
Det är dags att ompröva hela elbörsen och Sveriges medverkan i ett system där det bara finns en ständig förlorare nämligen kunden. 
 
 
Ett system där handlarna och producenterna i flera fall är en och samma person och där osynliga linjer genom landet ger obegripliga skillnader.
 
Oseriösa elhandelsbolag nöjer sig inte med optimerade vinster utan kräver mer i abonnemangsavgifter och överföringsavgifter. Elskatten höjs samtidigt som momsen blir en oöverstiglig kostnad eftersom den följer alla nya pålagor.
 
Partierna i opposition försöker nu fånga missnöjet med att halvera elskatten under ett par månader. En åtgärd som långt ifrån är tillräckligt för att ersätta skattebetalarna för de kostnader man åsamkats.
 
Nej det är dags att ompröva hela systemet med elbörsen och de obegripliga elområderna. Här lever bolagen rövare med de naturförmåner som vi alla borde ha en rättvis fördelning av. Till yttermera visso har våra äldre generationer byggt upp det som idag några få aktörer utnyttjar för egen vinning.
 
 
Här nedan ser vi att samtidigt som vi överför dyr el från elområderna norr om oss exporterar vi ut el via fyra olika länkar från vårt el-område ut i Europa. Det är förklaringen till vår absurda priser i el-område 4. Bilden lånad av en vän.