zonafranzen

Självkritik?
Så var det då konstaterat att den juridiska kompetensen i Alvestas kommunledning inte sträcker sig så långt att man känner till grunderna i bolagslagarna. Kommunalrådet Per Ribacke, s, är självkritisk säger han och kallar snabbt ihop ett styrelsemöte i Kommunföretag AB för att tillsätta den VD som formellt inte var tillsatt. Vidare säger han att "vi har den juridiska kompetensen men samtidigt kan vi inte kunna allt". Frågan blir följaktligen om vi har erforderlig kompetens på kommunalrådet efter ett sådant uttalande? Antingen har man kompetensen och då är det inte mer att tillägga eller kan man inte grunderna i lagen och då saknar man den fulla kompetensen. Om man nu ändå inte kan allt brukar man normalt försöka ta reda på hur det förhåller sig. Men inte ens det har vår kommunjurist försökt sig på. Det är ganska självklart att man knappast har mandat för att tillsätta en VD eller för den delen inte någon annan heller i ett bolag som man överhuvudtaget inte har någon beskaffenhet i.

Så sitter man då i ett hastigt ihopsamlat styrelsemöte för att ta om beslutet om tillsättandet av VD. Naturligtvis vet ingen av oss styrelseledamöter något av motivet men än att brister har konstaterats för vi får naturligtvis inte ta del av revisionsrapporten eftersom den inte behandlats av revisorerna. Så den informationen sitter ordföranden med själv. Det enda vi får oss till livs är att jag fick rätt så beslutet måste tas om. Så var det med den självkritiken.

I det underlag som presenterades för styrelsen gör Per Ribacke ett nytt självmål. Denna gång ställer han upp förändrade förutsättningar för VD:n i Alvesta utveckling AB. I denna tjänst skall ingå att vara biträde åt VD:n i Alvesta Kommunföretag. Är det inte just detta som revisionsrapporten menar med brister i hanteringen. Per Ribacke styr och ställer som han vill och ingen har förstånd att se till att stoppa honom att upprepa brotten mot bolagsordningen. Det är fortfarande styrelsen som beslutar om förändringar i VD-uppdraget.

Att vi sedan får ett CV på den sökande som är skrivet av någon annan hör till ovanligheterna. Tyvärr liknar detta mer det pressmeddelande från kommunkontoret som utgick när den nye chefen anställdes. Normalt är att man vid jobbsökningar bifogar ett CV och till detta ett personligt brev, men tydligen var det inte fallet i denna anställning. Jag måste poängtera att min kritiska hållning inte i något fall har med den som fått anställningen att göra. Min kritik riktas helt och hållet mot det sätt kommunen under nuvarande kommunchefs ledning gått ifrån gängse policy när det gäller anställningsförfarande. Det skall aldrig vara en fördel med personliga kontakter.

Jag tror att det är dags att revisionen granskar alla tillsättningar som gjorts de senaste 12 månaderna för att få klarhet i hur det är ställt med rekryteringsprocessen i Alvesta kommun