zonafranzen

En stor profil har lämnat oss.
För några dagar sedan fick vi det dystra beskedet om att Börge Nielsen efter en lång och okuvlig strid mot en elakartad sjukdom lämnat oss. Börge har under hela sin livstid stått på barrikaderna för de svaga i samhället. Han såg alltid möjligheterna i sin politiska gärning, men som representant för ett litet parti på vänsterkanten blev han inte alltid bemött på samma vis som han bemötte andra oavsett partifärg. Hans engagemang sträckte sig långt utanför den politiska arenan även om den färgade honom i sitt arbete med PRO, Folkets Hus-rörelsen och kyrkan. Vi pratades vid en hel del under den senaste tiden. Inte så mycket om hans allmäntillstånd utan till övervägande del om politiska spörsmål. Börge framförde att just det politiska engagemanget var den bästa medicinen då han för en stund kunde släppa tankarna kring sin sjukdom. Han brann framförallt för sina revisionsuppdrag, vilket också fick honom att lämna vänsterpartiet för att representera vårt parti i den kommunal revisionen. Ett drastiskt beslut för en person som hela sitt liv förknippats med just vänsterpartiet. Börge hade många strängar på sin lyra. Han hann också i bokform publicera sina tankar. Att det handlade om tankar under segel var starkt förknippad med hans återkommande ensamseglatser i de danska vattnen. Bror Bäver var en ständig följeslagare sommar efter sommar liksom sina resor till Nice och Turnov. Han såg in i det sista fram emot att åter få besöka Alvestas vänort Turnov och hans inställning var klar att han skulle med också i år. Men till sist insåg också Börge att krafterna skulle inte räcka till utan han fick lämna återbud för bara några veckor sedan. Saknaden efter Börge kommer att vara stor inte bara inom det politiska livet i Alvesta. Han spred en medkänsla och glädje runt omkring sig i sin breda vänkrets. En glädje och vänskap som vi gärna ta med oss in i framtiden i en värld som i allra högsta grad behöver personer med ett engagemang som Börges. Du kommer att fattas oss och det politiska livet i Alvesta. Vi tackar dig för den tid vi fick tillsammans med dig!