zonafranzen

Härskarmentalitet
Skall man ljuga bör man göra det med lite finess. Per Ribacke lyckas inte med det. I Lokaltidningen påstår han en mängd saker om min person. Bland annat säger han jag inte vill ha ett bra politiskt klimat. Att jag vill hitta konfliktytor och vill ha turbulens och att jag ifrågasätter etablissemanget bara för att vinna politiska poäng. Sådan har jag varit sedan 1991 enligt herr Ribacke och dessutom är jag en bakåtsträvare som vill tillbaka till 60-talet. Om 60-talet vet naturligtvis inte Ribacke mer än vad han möjligtvis har läst sig till eftersom han inte ens var påtänkt vid det laget. 1991 var Ribacke fortfarande tonåring och inte det minsta insatt i vad som föregick inom kommunpolitiken i Alvesta. Sådana uttalande är slående exempel på hur härskartekniken kan användas då de egentliga argumenten saknas. Tror ens Ribacke själv på att jag skulle offrat hela mitt liv på politiken med så destruktiva tankar som han påstår. Sanningen är naturligtvis något helt annat. Det goda politiska klimatet som Ribacke säger sig eftersträvar är när alla tycker som han. Har man sakpolitiska åsikter som inte stämmer med Ribackes så skapar man konfliktytor och ifrågasätter etablissemanget dvs Ribacke. Därför är det väl typiskt för Ribacke att han efter denna svada säger sig inte vill ge mig näring genom att svara på det jag säger. Han vill alltså inte svara på sakfrågorna för att han är rädd att ge mig näring precis som det han sagt om min person inte skulle ge tillräcklig näring för detta inlägg. För den som är lite invigd i mitt politiska liv vet att jag och Alvesta Alternativet alltid varit en nagel i ögat på socialdemokraterna sedan Alvesta Alternativet startades 1990. Vi såg till att en tidigare homogen borgerlig kommun fick möjligheter till annan politisk styrning. Trots detta har socialdemokraterna aldrig valt att föra en dialog med oss. Vi har under åren kunnat föra en öppen och ärlig dialog med alltifrån vänsterpartiet till kristdemokrater och liberaler. Ja till och med har vi kunnat föra en dialog med moderaterna. Vi har försökt också med socialdemokraterna men där har de men inte vi satt stopp. Kom inte sen och påstå att jag inte vill ha ett bra politiskt klimat. Problemet för Ribacke och hans företrädare i det socialdemokratiska partiet är att jag och mitt parti alltid har haft mängder av förslag och lösningar för att föra vår kommun framåt. Inte minst inom järnvägsfrågorna, som borde vara högprioriterat för Alvesta, har vi ständigt haft väl genomarbetade förslag. När vi efter mycket möda tillsammans med vänstern, kristdemokrater och liberaler fick fullmäktige att tillsätta en järnvägs grupp för att arbeta med dessa frågor så satte sig Ribacke på tvären. Han ville med alla medel undvika att jag tog plats i en sådan grupp. Motivet var ganska långsökt då han tyckte att jag kunde för mycket om just dylika frågor. Han förhalade tillsättandet i över två år. Först efter årsskiftet när SD tagit över vår roll som femte största partigrupp så blev tillsättningen ett faktum. En tillsättning som gjordes utan att SD blev tillfrågat. Prata inte om politisk turbulens efter detta. Ibland är SD bra att ha även för socialdemokraterna. Att det nu gått fem månader sedan gruppens tillsattes utan ett enda möte genomförts visar bara på en stor nonchalans mot det demokratiska systemet. Om Ribacke vill bli trodd så måste han komma med ett enda konkret exempel. Men jag förstår att det blir svårt eftersom jag alltid stöttat mig på konkreta förslag eller motiv. Politik är att vilja skrev en gång en känd politiker. Jag och vårt parti har haft det som ledstjärna och därför alltid stått och står på fotfolkets sida även om det ibland stört etablissemanget. En gång hittade vi också socialdemokraterna under den banderollen men det var tider före de välavlönade politiska uppdragen. Att trycka ned politiska motståndare genom en mängd nedsättande omdömen utan konkret substans är att verkligen utnyttja härskartekniken. Men herr Ribacke alltför många Alvesta-bor är så väl insatta i det politiska livet att dina insinuationer inte går hem. Hur mycket bättre skulle inte framgångarna vara för Alvesta kommun om den politiska diskussionen vore öppen och dessutom ärlig.