zonafranzen

Smålandspostens tolkningar

Smålandsposten har väldigt svårt att skilja på frågorna. Förra gången handlade det om ett belopp vi var beredda att förhandla om. Denna gång ett belopp som motparten redan har accepterat. Antog vi detta var rättstvisten löst och någon sekretess kunde inte vara aktuell.

Och efter beslutet uppfattade inte jag att något krav på bibehållen sekretess framfördes. Dessutom backade alla de som i ett tidigare skede ville fortsätta processen i domstol och accepterade uppgörelsen.

Offentlighetsprincipen gäller därför i detta läge och det är in faktum så att kommuninvånarna skall ha full insyn i hur deras skattemedel används. Precis som Eric Wångmar påpekar är det vanligt också i Alvesta att kommunalråden håller pressträffar omedelbart efter ett möte med kommunstyrelsen innan protokoll är justerade.   

Sen tänker man osökt på ordstävet: "Skjut budbäraren". Smålandsposten  nämner inte med ett ord det faktiska problemet nämligen den som skrev på det anställningsavtal som vållat hela processen. Inte heller vilka som gav ordföranden fria händer i ärendet! Dessutom tar man inte heller upp frågan om hur uppsägningen av kommunchefen gick till. I Alvesta kommun är det kommunstyrelsen som anställer och också avskedar kommunchefen. Men i det här fallet överilade nog kommunalrådet och tog saken i egna händer och gjorde det till ett eget delegationsbeslut. Jag har varit med om en liknande händelse och då kallades kommunstyrelsen in till ett extra möte med mycket kort varsel för att behandla frågan.

Så skall kommunen utkräva ersättning om kommunen lidit skada bör man nog tänka både en och två gånger över vem man skall kräva på det skadeståndet.