zonafranzen

Smålandsposten blir inte trovärdig.
När man läser Smålandsposten måndagen den 8 december blir man mer än förundrad. Här gör man en stort uppslagen artikel om vilken vinst kommunen gör genom att anställa den nuvarande konsulten som kommunchef. 62.000 kronor i månaden skulle vinsten bli enligt Smålandsposten om man nu kan tala om vinst i detta sammanhang. Om detta hade varit verklighet skulle man naturligtvis gratulerat den insiktsfulle Per Ribacke ,s, över hans förhandlingsförmåga. Nu finns det tyvärr en helt annan baksida  i historien än detta. Med endast den minsta uns av research av fakta skulle Smålandsposten klarat sig ur denna historia med äran i behåll. Men nu står man där med nesan att avslöjas som ett mediaföretag vars nyhetsmaterial inte går att lita på.
 
Alla vet att det finns kostnader förutom lönen för den som anställer. Till summan tillkommer både semesterlön och arbetsgivaravgifter. Med en månadslön på 84.000 kronor innebär detta en kostnad på bortemot 50% av lönen vilket i det här fallet betyder ytterligare kostnader för kommunen på närmare 42.000 kronor. I konsultarvodet ingår också avdragbar moms med 20% av snittdebiteringen om 130.000 kronor vilket innebär 26.000 kronor. Med detta som bakgrund kan var och en förstå att Smålandspostens uträkning bör reduceras med 42.000 + 26.000 och med ens är de 62.000 kronorna försvunna och lämnar istället kvar ett underskott.
 
Den lyckade förhandlingen blir naturligtvis inte mer lyckad med tanke på den miljon som kostnaderna för en utlösning från avtalet skulle medföra. Inte heller det faktum att lönen är satt för 40 timmars arbetsvecka och alltså inte utgör kompensation för den övertid som ett sådant här arbete normalt medför. Anmärkningsvärt är också att Smålandsposten inte tagit hänsyn i sin jämförelse till att Kosunen-Ericsson debiterat fler timmar än det snitt på cirka 100 som 60% av heltid utgör. I det nya avtalet behöver hon inte utföra mer än dessa timmar för kommunens räkning.
 
Att därtill fått inskrivet i avtalet att hon kan fortsätta verksamheten i sitt konsultföretag som bisyssla är också anmärkningsvärt. Det låter naturligtvis förmildrande när Ribacke, s, anser att hon inte skall behöva kursa bolaget för det här jobbets skull. Varför ett välmående bolag skall behöva kursa för att man lägger det vilande är värt ett svar. Men det svaret får Per Ribacke, s, blir skyldig liksom det faktum att Kristiina Kosunen-Ericsson kan få fortsätta att driva sin konsultfirma vidare i samma omfattning som det senaste året.