zonafranzen

Öppet brev!
För några dagar sedan skrev jag ett brev till Thomas Johnsson, m, om ett delikat ärende från senaste fullmäktige. Jag la också en kopia till två ledande moderata företrädare i Alvesta kommun. Svaret har uteblivit och tystnaden är total från moderaterna i Alvesta. Därför lägger jag ut brevet i sin helhet för att alla skall ha en möjlighet att se vad som föregår bakom de politiska kulisserna. Hej Thomas! Den 28 maj 2019 beslutade styrelsen i AllboHus AB att försälja del av Alvesta 14:56 (grusplanen mellan Folkets Hus och ICA till Alvesta kommun (samhällsbyggnadsförvaltningen). Motivet till försäljningen var att Alvesta kommun var intresserad av denna tomt. Vad jag förstått så är du och moderaterna väldigt intresserade av att använda marken till en stor central skola. Av det skälet ser jag ditt ställningstagande till att sälja tomten som lite besvärande eftersom det i vår kommun är AllboHus som tillhandahåller lokaler för skolverksamheten och också står för byggnationerna av desamma. Om man nu erbjuder kommunen att köpa det för produktion av bostäder så innebär det samtidigt att man avsäger sig möjligheten till att nyttja tomten för skolverksamhet. Samtidigt står det klart att kommunen har för avsikt att vidaresälja tomten till en bostadsaktör i linje med den detaljplan som togs förra året. Men inte för det skambud om 310000 kronor för en centralt belägen tomt med gällande detaljplan för bostadsändamål. Här blir naturligtvis din roll som både köpare i form av ledamot i kommunstyrelsen och ägare som styrelseledamot i AllboHus AB ifrågasatt. En tydlig jävsituation som både du och andra styrelsemedlemmar i AllboHus försatt sig i. Som styrelseledamot är du skyldig att i första hand bevaka bolagets intresse. Att försälja egendom långt under marknadsvärdet är inte i linje med ditt uppdrag som styrelseledamot. Den dagen vidareförsäljningen är uppgjord kan också konstateras i kronor hur stor förlust styrelseledamöterna orsakat bolaget. Risken är uppenbar att ett sådant handlande kan leda till misstroendevotum. Det reses också andra frågeställningar efter beslutet om försäljning blivit känt. I moderaternas budget talades mycket och gärna om den skola ni ville bygga centralt med intilliggande Folkets Hus som en annan hörnsten. Eftersom budgetbehandlingen skedde efter det att styrelsen beslutat att sälja "grusplanen" så måste du vetat att ert budgetförslag i denna fråga var ett rent falsarium. Du måste också känt till kommunens verkliga ambition med köpet men du nämnde inte med ett ord om denna din vetskap för fullmäktigeledamöterna. Inte heller att du godkänt försäljningen utan någon som helst erinnran. Att vi andra partiers företrädare inget visste är en sak men man måste faktiskt ställa sig frågan om du också förde ditt eget parti bakom ljuset. I annat fall skulle inte övriga moderata talare i fullmäktigedebatten talat så intensivt för denna centrala skola. Än mer talande var att kommunalråden Ribacke, s, och Haraldsson, c, inte nyttjade möjligheten att avslöja Thomas Johnsson när ett så ypperligt tillfälle gavs. De båda är också styrelseledamöter i AllboHus AB och kände naturligtvis till hela historien. Men man föredrog att få igenom budgeten mot att ge fullmäktigeledamöterna fullständig information av vad som gällde. Skulle med glädje se fram emot dina synpunkter i frågan. Med vänlig hälsning Lars-Olof Franzén fullmäktigeledamot för Alvesta Alternativet