zonafranzen

Ömma tår!
Oj vilken öm tå jag tyckts trampat på.

Thomas Johnsson, m, går i taket för att jag dristade mig till att begära att kommunrevisionen skulle gå in och granska hur det gick till när konsultuppdraget med kommunchefen förlängdes.

För mig uppdagades en hel del egendomliga saker när konkurrensverket granskade upphandlingar i kommunen i höstas och då bland annat upphandlingen av detta konsultuppdrag. Först när jag själv började undersöka saken stod det klart för mig att en del märkliga turer hade förekommit utanför själva upphandlingsförfarandet. Mitt minne från den här tiden är absolut klart. Vi höll på med en rekrytering av ny kommunchef. Vi, Mats Johnsson, Thomas Haraldsson och jag, hade den 1 oktober varit i Jönköping hos ett rekryteringsföretag och intervjuat två kandidater till kommunchefsjobbet. Dock tillhörde inte den nuvarande kommunchefen dessa sökande.
En av dessa blev min favorit till jobbet. Efter ett antal påstötningar om att fortsätta rekryteringsarbetet fick jag först i januari besked av Mats Johnsson att han hade avfört de sökande och att han hade kommit överens med socialdemokraterna att avvakta med rekryteringen fram till efter valet. Varken jag eller Thomas Haraldsson, c, fick en chans att komma till tals. Strax därefter kom nyheten om en förlängning av konsultuppdraget på kommunens hemsida.

Ingen av samarbetspartierna i den regerande konstellationen fick vetskap om att ett nytt konsultavtal hade skrivits. Ett tydligt tecken på att moderaterna spelade under täcket med sina samarbetskollegor. Jag vet numera att ett möte hade förekommit hemma hos Mats Johnsson med Thomas Johnsson och Mikael Johansson, moderaternas ledarstab, där just frågan om att skjuta rekryteringen till efter valet diskuterades men lite osäkerhet rådde i fall man inte vann valet (detta kan förklara den långa avtalstiden). Någon sådan diskussion förekom aldrig i den styrande samarbetsgruppen.

Thomas Johnsson tror sig veta till och med i förväg vilket svar revisionen skulle lämna trots att revisionen skall vara självbestämmande och inte utsättas för påtryckning. Om Thomas minne är någorlunda i behåll så var det faktiskt inte så länge sedan jag anmälde en annan tjänstetillsättning för granskning till revisionen. I det fallet gjorde man både en granskning och kom fram till att kommunen fick göra om processen.

Thomas gör självmål på självmål. I min skrivning till revisionen påpekar jag att ansvarsfrihet inte kan gälla för senare upptäckta lagbrott. Preskriptionstiden är minst 10 år. Han förstår inte heller nu att lagar och förordningar skall följas men den vetskapen har vi sedan tidigare.

Att han heller inte förstå skillnaden mellan en enskild person och ett aktiebolag gör mig synnerligen förvånad. I hans yrkesroll borde den skillnaden vara solklar.

Men varför detta hysteriska utbrott från Thomas Johnssons sida. Finns det en röd tråd som han är så rädd för att skall avslöjas. Eller är det rent ut sagt så att vi huggit av den gordiska knuten. Vi ser ett mönster via ett moderat upptaktsmöte i Karlshamn, tillsättandet av en konsult på kommunchefsstolen, förlängningen av konsultavtalet, avskedandet av kommunrevisionens ordförande. Allt har en gemensam nämnare: Thomas Johnsson, numera kommunalt oppositionsråd i Alvesta.

Jag är inte ute efter publicitet för egen räkning utan bara för att se till att alla behandlas på ett professionellt sätt i Alvesta kommun. I det här fallet har två sökande till kommunchefsjobbet lagt ned tid i tron att vår chefsrekrytering var seriös. Så gjorde också jag när jag åkte till Jönköping för intervjuerna. Inget av protokollen talar om tillsättandet av konsult, inget protokoll fanns i diariet vid denna tid och någon möjlighet att framföra klagomål mot beslutet gick inte heller eftersom protokollet aldrig anslagits under angiven tid. Om Thomas Johnsson bara använt någon rad till att förklara dessa tvivelaktiga omständigheter istället bara för att raljera med mig personligen så kunde han vara trovärdig.