zonafranzen

Politikerarvoden
Det rasar en liten folkstorm om höjningen av politikerlönerna i Växjö. 10.000 mer i månaden är förslaget och man måste sälla sig till de som rasar mot denna girighet. Även om det i relation till näringslivets vanvettiga VD-löner, där det i vissa fall går en VD-lön på 50 industriarbetares, är måttligt så framstår det ändå som ett slag i ansikte på dem som skall stå för fiolerna.

Politikerna är det enda skrå i vårt land där det inte krävs några som helst kvalifikationer. Inga studieskulder att betala av under sitt verksamma arbetsliv som ger motiv till höga löner. Tjänstemännen sköter rulliansen när kompetensen och kraften inte finns hos de politiskt tillsatta. Men löner långt över vad man hade dagen innan tillträdet tycker man att man är värd.

Men Växjö är naturligtvis inte ensamma om sko sig på politikersidan. Alvesta höjde sina fasta arvoden med 1,5 miljoner kronor dvs lika mycket som den nu föreslagna höjningen i Växjö. Detta i en kommun som utgör 25% av Växjös storlek. 90% av ett riksdagsmannaarvode ansåg socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister vara en realistisk riktlinje att utgå ifrån. Därav ökade man kommunalrådets månadsersättning till 54.900 kronor. En höjning som också bidrog till att alla övriga fasta arvoden åkte upp i motsvarande nivå. Nu hade man visserligen inte som minoritet mandat att genomföra det hela men med inrättandet av ytterligare en vice ordförande i alla nämnder såg man till att moderaterna var med på båten. Och visst inte kunde moderaterna säga nej till att få närmare 1,3 miljoner kronor av kakan årligen utan att ha större krav på sig än att infinna sig till de utlysta möterna.

Att det inte blev någon reaktion i Alvesta på att skattemedel används på detta sätt får man tillskriva media. Deras uteblivna publicering av vad som verkligen utspelades i diskussionerna kring de politiska arvoderna i Alvesta blev till ett misstroende emot medias uppgift att granska och förmedla nyheter. Att ge 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ett månadsarvode på 43920 kr, i utbildningsnämnden 16470 kr, i omsorgsnämnden 13725 och i IFO-nämnden och Samhällsplaneringen 10980 kr vardera borde varit en grannlaga uppgift för media att publicera. Om inte annat skulle detta kunnat förklara varför moderaterna valde att sätta sig i baksätet och låta s, c och mp ta över rodret med en minoritet bakom sig.

Vad som också blev resultatet av kopplingen till riksdagsmannalönen är att man i framtiden inte behöver gå ut och klä skott hos allmänheten för kommande höjningar. Beslut har ju redan fattats om att följa riksdagslönen så varje gång riksdagsmännen höjer sina löner åker politikerarvoderna upp med 90% av höjningen.

Vill allmänheten ha en annan inriktning på detta så får de allt ge sin röst åt ett parti som lovar att riva upp beslutet om arvodesreglerna.